DOGV Ofertes d'ocupació pública

15 juliol 2021

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 9 de juliol de 2021, de la Universidat d’Alacant, per la qual es rectifiquen errades de la convocatòria de places de personal docent i investigador en règim de contractació laboral de data 5 de juliol de 2021. [2021/7617] (DIARI nº 9127, de 14.07.2021)

Ajuntament de Muro de Alcoy. Convocatòria de procés de selecció per a la provisió en propietat d’una plaça de tècnic o tècnica de medi ambient, pel torn de promoció interna. [2021/7572] (DIARI nº 9127, de 14.07.2021)

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Transferencia en conocimiento sobre síntesis química para su incorporación a un nuevo tipo de equipo de microondas para síntesis química basado en generadores de estado sólido. CPI-21-284», a càrrec del Programa d’ajudes per a la contractació de personal de suport vinculat a un projecte d’investigació o de transferència tecnològica. (APOTIP/2020/019). [2021/7406] (DIARI nº 9127, de 14.07.2021)

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «La reutilización del agua en el marco de la economía circular: estudio de viabilidad de los proyectos mediante valoración monetaria de los beneficios sociales y ambientales. CPI-21-289» Ajudes per a grups consolidables de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. (AICO/2020/051). [2021/7408] (DIARI nº 9127, de 14.07.2021)

RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2021, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), mitjançant la qual s’aproven les bases generals que han de regir els processos selectius d’ingrés o accés de personal al CHGUV. [2021/7488] (DIARI nº 9127, de 14.07.2021)

RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2021, de la Universitat Jaume I, per la qual es convoquen a concurs d’accés places de cossos de docents universitaris. [2021/7584] (DIARI nº 9127, de 14.07.2021)

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Pruebas observaciones del modelo cosmológico estándar. CPI-21-291», Programa Prometeu per a grups d’investigació d’Excel·lència de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, (GVPROMETEO2020-085). [2021/7409] (DIARI nº 9127, de 14.07.2021)

RESOLUCIÓ d’1 de juliol de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Implementation and sustainability of microbial resource research infrastructure for 21st century (IS_MIRRI21). CPI-21-296». [2021/7404] (DIARI nº 9127, de 14.07.2021)

RESOLUCIÓ d’1 de juliol de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Plan valenciano de acción para la salud mental, drogodependencias y conductas adictivas. CPI-21-294». [2021/7411] (DIARI nº 9127, de 14.07.2021)

RESOLUCIÓ d’1 de juliol de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Plan valenciano de acción para la salud mental, drogodependencias y conductas adictivas. CPI-21-295». [2021/7412] (DIARI nº 9127, de 14.07.2021)