DOGV Ofertes d'ocupació pública

05 juliol 2021

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament d’Alborache. Bases específiques del procés selectiu per a la provisió d’una plaça de conserge. [2021/7076] (DIARI nº 9119, de 02.07.2021)

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2021, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup C (subgrup C1), pel torn lliure, sector d’administració especial, escala tècnica bàsica d’investigació, perfils: C1,C2 i C3 d’aquesta universitat. [2021/6886] (DIARI nº 9119, de 02.07.2021)

Ajuntament d’Alborache. Bases específiques del procés selectiu per a la provisió d’una plaça d’administratiu o administrativa. [2021/7078] (DIARI nº 9119, de 02.07.2021)

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2021, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup C (subgrup C1), pel torn lliure, sector d’administració especial, escala tècnica bàsica d’investigació, perfil: C2 (animalari) d’aquesta universitat. [2021/6883] (DIARI nº 9119, de 02.07.2021)

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora en formació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Programa Santiago Grisolía de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital (GRISOLIAP/2021/061), CPI-21-263». [2021/6973] (DIARI nº 9119, de 02.07.2021)

RESOLUCIÓ de 16 de juny de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Interacciones tritróficas planta-insecto-entomopatógeno. CDEIGENT/2019/009. CPI-21-257», a càrrec del Programa per al suport de persones investigadores amb talent (Pla GenT), Ordre 4/2018, de 7 de març, convocades per Resolució de 12 de desembre de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (actual Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital). [2021/6974] (DIARI nº 9119, de 02.07.2021)

RESOLUCIÓ de 16 de juny de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Natural and synthetic microbial communities for sustainable production of optimised biogas (MICRO4BIOGAS). CPI-21-260». [2021/6975] (DIARI nº 9119, de 02.07.2021)

RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Fluorescence-based photosynthesis estimates for vegetation productivity monitoring from space (SENTIFLEX). CPI-21-281». [2021/6976] (DIARI nº 9119, de 02.07.2021)

Ajuntament d’Alborache. Bases específiques del procés selectiu per a la provisió d’una plaça de subaltern o subalterna de serveis múltiples. [2021/7079] (DIARI nº 9119, de 02.07.2021)

Ajuntament de Burjassot. Informació pública de la modificació de l’oferta d’ocupació pública corresponent a l’any 2021. [2021/7154] (DIARI nº 9119, de 02.07.2021)

Ajuntament de Peníscola. Modificació de les bases específiques de la convocatòria del procés selectiu per a cobrir quatre places d’agent de policia local. [2021/6798] (DIARI nº 9119, de 02.07.2021)

RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2021, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca prova selectiva d’accés al grup C (subgrup C2), pel torn lliure, sector d’administració general, escala auxiliar bàsica de suport administratiu, d’aquesta universitat. [2021/6730] (DIARI nº 9119, de 02.07.2021)

RESOLUCIÓ de 29 de juny 2021, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la Universitat per al curs 2021-2022. Convocatòria número 5. [2021/7299] (DIARI nº 9119, de 02.07.2021)

RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Aïllament, identificació i selecció de microorganismes enelògics. CPI-21-282». [2021/6977] (DIARI nº 9119, de 02.07.2021)

RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2021, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A (subgrup A2), pel torn lliure, sector d’administració especial, escala d’ajudants d’arxius, biblioteques i museus, d’aquesta universitat. [2021/7009] (DIARI nº 9119, de 02.07.2021)

RESOLUCIÓ d’11 de juny de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «UE_SRIC_PROJECTE ERASMUS+. Safe earthworks training with the use of augmented reality (SETART). CPI-21-267». [2021/7244] (DIARI nº 9119, de 02.07.2021)

ACORD de 18 de juny de 2021, del Consell, de publicació de les taules retributives de l’Administració de la Generalitat. [2021/7264] (DIARI nº 9119, de 02.07.2021)