DOGV Ofertes d'ocupació pública

31 agost 2021

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SA (VAERSA). Convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball d’urgent necessitat per a efectuar la contractació laboral temporal i/o la cobertura futura de vacants provisionals de tècnics o tècniques d’aliments. [2021/8807] (DIARI nº 9160, de 26.08.2021)

RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Molecule-induced control over 2D materials (MOL-2D). CPI-21-341». [2021/8393] (DIARI nº 9160, de 26.08.2021)

RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Fault tolerant molecular spin processor (FATMOLS). CPI-21-340». [2021/8394] (DIARI nº 9160, de 26.08.2021)

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Regeneración ósea en implantoprótesis. Procesos biológicos condicionados por la edad y el género. Diseño de nuevos biomateriales (ROMEN). CPI-21-328». Programa Prometeu per a grups d’investigació d’Excel·lència de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, (GVPROMETEO2020-069). [2021/8389] (DIARI nº 9160, de 26.08.2021)

RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiores de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «QMCUBE: una plataforma universal para simulaciones multiescala en sistemas biológicos. Simulando procesos enzimáticos en condiciones estándar y no estándar. CPI-21-336», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2021/8392] (DIARI nº 9160, de 26.08.2021)

Ajuntament de Vinaròs. Convocatòria i bases del procés selectiu per a cobrir en propietat una plaça d’auxiliar administratiu. [2021/8769] (DIARI nº 9160, de 26.08.2021)

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «AK-GLUTEN-DETECT - Desarrollo de un sistema de análisis in-situ para la estimación de alquilresorcinoles como biomarcadores de la ingesta de gluten. CPI-21-339». [2021/8390] (DIARI nº 9160, de 26.08.2021)