DOGV Ofertes d'ocupació pública

23 juliol 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

ESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2019, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca a concurs públic places de professorat contractat doctor o doctora amb caràcter indefinit. Referència 1597/19. [2019/7392] (DIARI nº 8596, de 22.07.2019)

RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2019, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball de naturalesa funcionarial de gestió sanitària de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2019/7386] (DIARI nº 8596, de 22.07.2019)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 25 de juny de 2019, de la Direcció General de Justícia, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoca a concurs de trasllat places vacants entre funcionaris dels cossos i escales de Gestió Processal i Administrativa, Tramitació Processal i Administrativa i Auxili Judicial de l’Administració de justícia. [2019/7423] (DIARI nº 8596, de 22.07.2019)

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2019, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s’inicia l’execució de la Sentència número 375/2019 del Tribunal Suprem i de la interlocutòria d’aclariment de 26 de març del recurs de cassació número 2116/2016 sobre la repetició del segon cas del segon exercici del concurs oposició per a la provisió de vacants de facultatius especialistes en l’especialitat de Neurofisiologia Clínica de les institucions sanitàries de l’Agència Valenciana de Salut, convocat per Resolució de 2 de març de 2009, del director general de Recursos Humans. [2019/7425] (DIARI nº 8596, de 22.07.2019)

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2019, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència, per la qual es convoca l’oferta pública per a la selecció d’una plaça de personal investigador d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps complet. Projecte: «Dotación Ramón y Cajal. Referència RYC-2014-16592. Codi: 15I268/02». [2019/7272] (DIARI nº 8596, de 22.07.2019)