DOGV Ofertes d'ocupació pública

19 juliol 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2019, del Rectorat, per la qual es convoca concurs públic per a cobrir places de personal laboral docent contractat a temps parcial (professorat associat laboral - convocatòria ordinària número 2. Curs acadèmic 2019/20) [2019/7249] (DIARI nº 8594, de 18.07.2019)

RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2019, de la Direcció General de Justícia, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoca a concurs de trasllat places vacants entre funcionaris dels cossos i escales de gestió processal i administrativa, tramitació processal i administrativa i auxili judicial de l’Administració de justícia. [2019/7165] (DIARI nº 8594, de 18.07.2019)

RESOLUCIÓ d’11 de juliol de 2019, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d’una borsa de treball de personal tècnic de suport a la investigació d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei. Grup d’investigació de la Universitat Jaume I: WANT Prevenció Psicosocial y Organitzacions Saludables. [2019/7153] (DIARI nº 8594, de 18.07.2019)

RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Óxidos metálicos bajo dimensiones extremas: Síntesis y caracterización de materiales en volumen, nanocristales y capas delgadas con aplicaciones tecnológicas. CPI-19-228», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER «Una manera de fer Europa». [2019/6904] (DIARI nº 8594, de 18.07.2019)

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2019, de la Universitat de València, per la qual s’anul·la la publicació d’una plaça de personal tècnic de suport d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Tactile feedback enriched virtual interaction through virtual reality and beyond (TACTILITY). CPI-19-251». [2019/7280] (DIARI nº 8594, de 18.07.2019)