DOGV Ofertes d'ocupació pública

09 juliol 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2019, de la Direcció General de la Fundació Palau de les Arts Reina Sofía, per la qual s’acorda donar publicitat a les bases per a la contractació indefinida d’un lloc de secretari o secretària tècnics de l’Orquestra de la Comunitat Valenciana, en torn lliure, inclòs en l’oferta d’ocupació de 2018. [2019/6793] (DIARI nº 8586, de 08.07.2019)

RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2019, del director gerent del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual es convoca d’ocupació temporal de la categoria de tècnic i tècnica especialista en radioteràpia (BET/07/19). [2019/6712] (DIARI nº 8586, de 08.07.2019)

RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2019, del director gerent del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual es convoca la borsa d’ocupació temporal de la categoria de facultatiu i facultativa especialista en radiofísica hospitalària (BET/05/19). [2019/6708] (DIARI nº 8586, de 08.07.2019)

RESOLUCIÓ de 27 juny de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa d’ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o el nomenament provisional per millora d’ocupació, cos superior tècnic d’enginyeria de telecomunicació A 1-14, sector d’administració especial, corresponent a l’OOP 2015. [2019/6792] (DIARI nº 8586, de 08.07.2019)

RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2019, del director gerent del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual es convoca una borsa d’ocupació temporal de la categoria de facultatiu i facultativa especialista en medicina nuclear (BET/06/19). [2019/6709] (DIARI nº 8586, de 08.07.2019)

RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2019, del director gerent del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual es convoca borsa d’ocupació temporal de la categoria de facultatiu i facultativa especialista en oncologia radioteràpica (BET/04 /19). [2019/6710] (DIARI nº 8586, de 08.07.2019)

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques. CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 21 de maig de 2019, de la directora general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés i es fa publica la data de celebració del primer exercici, al cos administratiu de l’Administració de la Generalitat C1-01, torn de promoció interna i diversitat funcional, convocatòria 35/16, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/6833] (DIARI nº 8586, de 08.07.2019)