DOGV Ofertes d'ocupació pública

22 juliol 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ministeri de Justícia. ORDRE JUS/764/2019, de 10 de juliol, per la qual es convoca procés selectiu per a l’ingrés pel sistema general d’accés lliure, en el cos de Gestió Processal i Administrativa de l’Administració de justícia. [2019/7324] (DIARI nº 8595, de 19.07.2019)

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública de dues places d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Therapeutic targeting of MBNL micrornas as innovative treatments for myotonic dystrophy. CPI-19-264». [2019/7379] (DIARI nº 8595, de 19.07.2019)

RESOLUCIÓ d’11 de juliol de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors sèniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «A chemical approach to molecular spin qubits: decoherence and organisation of rare earth single ion magnets (DECRESIM). CPI-19-265». [2019/7380] (DIARI nº 8595, de 19.07.2019)

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «AS4EDI Project: European EDI Providers integrating the AS4 eSENS Profile. CPI-19-266». [2019/7381] (DIARI nº 8595, de 19.07.2019)

RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’oficial o oficiala de laboratori de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Implementación de los planes derivados de la Ley 63-17 sobre movilidad, transporte terrestre, tránsito, seguridad vial de la República Dominicana. CPI-19-254». [2019/7389] (DIARI nº 8595, de 19.07.2019)

RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Da-Leader-Física de partículas: estudio interacción entre el Bosón de Higgs y Quark Top (Atlas, LHC). CPI-19-262». [2019/7390] (DIARI nº 8595, de 19.07.2019)

RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública de dues places d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «AS4EDI projet: European EDI Providers Integrating the AS4 eSENS profile. CPI-19-270». [2019/7395] (DIARI nº 8595, de 19.07.2019)

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2019, de la Gerència de la Universitat Jaume I, per la qual es convoquen proves selectives per a la constitució, pel sistema abreujat, d’una borsa de treball de tècnic o tècnica de gestió d’instal·lacions d’obra civil de l’Oficina Tècnica d’Obres i Projectes d’aquest organisme. [2019/7310] (DIARI nº 8595, de 19.07.2019)

RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Determinación del efecto higroscópico y angular del coeficiente de dispersión de los aerosoles atmosféricos. CPI-19-267», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa». [2019/7394] (DIARI nº 8595, de 19.07.2019)

RESOLUCIÓ de 17 juliol de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora en formació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Chemistry and interface control of novel 2D-pnictogen nanomaterials (CIDEGENT/2018/001), CPI-19-269», a càrrec del Programa per al suport de persones investigadores amb talent (Pla GenT) convocades per Resolució de 7 de maig de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. [2019/7396] (DIARI nº 8595, de 19.07.2019)