DOGV Ofertes d'ocupació pública

11 juliol 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament de Sedaví. Oferta d’ocupació pública per a 2019 específica per al cos de policia local. [2019/6997] (DIARI nº 8588, de 10.07.2019)

Ajuntament de Cullera. Informació pública de la convocatòria i bases reguladores per a la provisió en propietat de quinze places d’agent de policia local pel procediment de consolidació d’ocupació. [2019/6594] (DIARI nº 8588, de 10.07.2019)

CORRECCIÓ de errades de la Resolució de 28 de maig de 2019, del tribunal del concurs oposició per a la provisió per torn lliure, de metge o metgessa SAMU d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es fa pública la resolució definitiva del concurs oposició. [2019/7004] (DIARI nº 8588, de 10.07.2019)

Ajuntament de Cullera. Informació publica de la convocatòria i bases reguladores per a la provisió en propietat de dues places d’oficial o oficiala de policia local mitjançant el sistema de concurs oposició pel torn de promoció interna. [2019/6600] (DIARI nº 8588, de 10.07.2019)

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2019, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoca un concurs d’accés a una plaça de cossos de funcionaris o funcionàries docents universitaris pel sistema de promoció interna. [2019/6669] (DIARI nº 8588, de 10.07.2019)

RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superior de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Apoyo investigación experimental LINEEX. CPI-19-230». [2019/6881] (DIARI nº 8588, de 10.07.2019)

RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Connecting Regional and Local Administrations to Spanish eIDAS Node (eID4Spain), CPI-19-240». [2019/6882] (DIARI nº 8588, de 10.07.2019)

RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Connecting Regional and Local Administrations to Spanish eIDAS Node (eID4Spain), CPI-19-241». [2019/6883] (DIARI nº 8588, de 10.07.2019)

RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superio de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Comunicación de la física de partículas, astropartículas y nuclear del Instituto de Física Corpuscular. CPI-19-242». [2019/6885] (DIARI nº 8588, de 10.07.2019)

RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Aproximaciones multi-omicas para caracterizar redes regulatorias implicadas en el desarrollo de frutos carnosos y en vías del metabolismo secundario. CPI-19-243». [2019/6887] (DIARI nº 8588, de 10.07.2019)