DOGV Ofertes d'ocupació pública

03 juliol 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Universitat de València. RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2019, del Rectorat, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball número 2523, de cap de servei, d’aquesta universitat. [2019/6607] (DIARI nº 8582, de 02.07.2019)

RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2019, del tribunal del concurs oposició per a la provisió pel torn de promoció interna de tècnic o tècnica d’informàtica d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es fa pública la resolució definitiva del concurs oposició. [2019/6499] (DIARI nº 8582, de 02.07.2019)

RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2019, del tribunal del concurs oposició per a la provisió pel torn lliure de tècnic o tècnica d’informàtica d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es fa pública la resolució definitiva del concurs oposició. [2019/6500] (DIARI nº 8582, de 02.07.2019)

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2019, del tribunal del concurs oposició per a la provisió de vacants per torn lliure de tècnic o tècnica especialistes en anatomia patològica d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es fa pública la resolució definitiva del concurs oposició. [2019/6503] (DIARI nº 8582, de 02.07.2019)

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2019, del tribunal del concurs oposició per a la provisió de vacants per torn de promoció interna de tècnic o tècnica especialistes en anatomia patològica d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es fa pública la resolució definitiva del concurs oposició. [2019/6502] (DIARI nº 8582, de 02.07.2019)