DOGV Ofertes d'ocupació pública

18 juliol 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Diputació Provincial d’Alacant. Extracte de les bases de dènou places d’oficial de manteniment (dèsset pel torn lliure i dues per promoció interna). [2019/6741] (DIARI nº 8593, de 17.07.2019)

RESOLUCIÓ d’11 de juliol de 2019, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen diverses places de personal docent i investigador en règim de contractació laboral. Referència 1519/19. [2019/7157] (DIARI nº 8593, de 17.07.2019)

RESOLUCIÓ d’11 de juliol de 2019, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen diverses places de personal docent i investigador en règim de contractació laboral. Referència 1520/19. [2019/7156] (DIARI nº 8593, de 17.07.2019)

RESOLUCIÓ de 9 de juliol de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors sèniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Scalable two-dimensional quantum integrated photonics (S2QUIP). CPI-19-257». [2019/7167] (DIARI nº 8593, de 17.07.2019)

RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Investigación en el uso de nanopartículas y luz para promover procesos químicos de aplicación en catálisis positiva y biomedicina. CPI-19-258». [2019/7168] (DIARI nº 8593, de 17.07.2019)

RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors sèniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Evaluación de los flujos de carbono en ecosistemas forestales y simulación para escenarios de cambio climático. CPI-19-259», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa». [2019/7169] (DIARI nº 8593, de 17.07.2019)

RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors sèniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Desarrollo de recubrimientos basados en compuestos organometálicos para la mejora de la calidad del aire en ambientes interiores, AMBICOAT. CPI-19-260». [2019/7170] (DIARI nº 8593, de 17.07.2019)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2019, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d’una borsa de treball de personal investigador d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei. Grup d’investigació de Tecnologia Ceràmica (094). [2019/7128] (DIARI nº 8593, de 17.07.2019)

RESOLUCIÓ d’11 de juliol de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Convenio de colaboración para el diseño, el desarrollo técnico, el seguimiento y la coordinación y comunicación del laboratorio territorial del empleo, en el marco del plan «Avalem Territori» 2019. CPI-19-263». [2019/7172] (DIARI nº 8593, de 17.07.2019)

RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2019, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d’una borsa de treball de personal investigador d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei. Grup d’investigació número 123 - Gestió integrada de plagues agrícoles. [2019/7130] (DIARI nº 8593, de 17.07.2019)

RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2019, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A, subgrup A1/A2, administració especial, complement de destinació 24, complement específic E038, amb destinació en serveis informàtics. Referència 1364/19. [2019/6935] (DIARI nº 8593, de 17.07.2019)

RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2019, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen proves selectives de promoció interna mixta per a l’accés al grup A, subgrup A2 sector administració especial, escala tècnica mitjana d’estadística, denominació tècnic o tècnica mitjans estadístics, amb destinació en el Servei de Qualitat. Referència 1358/19. [2019/6925] (DIARI nº 8593, de 17.07.2019)

RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2019, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del Grup A, subgrup A1/A2, administració especial, complement de destinació 26, complement específic E042, amb destinació en biblioteca. Campus d’Orihuela. Referència 1356/19. [2019/6926] (DIARI nº 8593, de 17.07.2019)

RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2019, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A/C, subgrup A2/C1 administració general, complement de destinació 22, complement específic E032 amb destinació en el Servei d’Innovació i Suport Tècnica a la Docència i la Investigació. Referència 1357/19. [2019/6927] (DIARI nº 8593, de 17.07.2019)

RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2019, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A, subgrup A1/A2, administració especial, complement de destinació 26, complement específic E042, amb destinació en biblioteca. Campus de Sant Joan d’Alacant. Referència 1361/19. [2019/6931] (DIARI nº 8593, de 17.07.2019)

RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2019, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A, subgrup A1/A2, administració general, complement de destinació 24, complement específic E038, amb destinació en CEGECA-Altea. Referència 1362/19. [2019/6932] (DIARI nº 8593, de 17.07.2019)

RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2019, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A, subgrup A1/A2, administració especial, complement de destinació 24, complement específic E038, amb destinació en el Servei d’Innovació i Suport Tècnic a la Docència i la Investigació. Referència 1360/19. [2019/6930] (DIARI nº 8593, de 17.07.2019)

RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2019, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A, subgrup A1/A2, administració general, complement de destinació 26, complement específic E042, amb destinació en el Servei de Gestió d’Estudis. Referència 1363/19. [2019/6933] (DIARI nº 8593, de 17.07.2019)

RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2019, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A, subgrup A1/A2, administració general, complement de destinació 24, complement específic E038, amb destinació en el Servei de Control Intern. Referència 1365/19. [2019/6937] (DIARI nº 8593, de 17.07.2019)

RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2019, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A/C, subgrup A2/C1 administració especial, complement de destinació 22, complement específic E032 amb destinació en serveis informàtics. Referència 1366/19. [2019/6938] (DIARI nº 8593, de 17.07.2019)

RESOLUCIÓ de data 10 de juliol de 2019, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la constitució de borses de treball, per a la cobertura de pròximes necessitats de caràcter temporal de personal docent i investigador, contractat laboral, en la figura de professorat associat. [2019/7132] (DIARI nº 8593, de 17.07.2019)

Universitat de València. RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2019, del Rectorat, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2019-2020. Convocatòria número 7. [2019/7178] (DIARI nº 8593, de 17.07.2019)

RESOLUCIÓ de 9 de juliol de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Desarrollo y mantenimiento de las previsiones macroeconómicas de la economía valenciana. CPI-19-255». [2019/7166] (DIARI nº 8593, de 17.07.2019)