DOGV Ofertes d'ocupació pública

02 juliol 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament d’Alfafar. Convocatòria i bases modificades del procés selectiu per a la provisió en propietat de set places d’agent de la policia local. [2019/6553] (DIARI nº 8581, de 01.07.2019)

RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2019, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoquen proves selectives per a l’ingrés en l’escala oficial-especialista d’aquesta universitat (grup C, subgrup C1). Referència C04/19. [2019/6387] (DIARI nº 8581, de 01.07.2019)

Ajuntament de Xeraco. Convocatòria i bases reguladores del procés selectiu per a la provisió en propietat de tres places d’agent de la policia local pel procediment de consolidació d’ocupació. [2019/6593] (DIARI nº 8581, de 01.07.2019)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2019, del Rectorat, per la qual es convoca un concurs de selecció de places vinculades de professorat contractat doctor. [2019/6561] (DIARI nº 8581, de 01.07.2019)

Universitat de València. RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2019, del Rectorat, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2019-2020. Convocatòria número 5. [2019/6592] (DIARI nº 8581, de 01.07.2019)

RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2019, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de places de personal docent i investigador contractat laboral, en la figura de professor o professora ajudants doctors. [2019/6153] (DIARI nº 8581, de 01.07.2019)

RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2019, de la Presidència de la Generalitat, per la qual s’aprova la creació i classificació en classe tercera d’un lloc de secretaria en la Diputació Provincial d’Alacant. [2019/6140] (DIARI nº 8581, de 01.07.2019)