DOGV Ofertes d'ocupació pública

04 juliol 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament de Beniarrés. Oferta d’ocupació pública per a l’any 2019. [2019/6254] (DIARI nº 8583, de 03.07.2019)

RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Hábitos deportivos de las personas con discapacidad en la Universitat de València. CPI-19-214». [2019/6650] (DIARI nº 8583, de 03.07.2019)

RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública de dues places de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Càtedra interuniversitària de memòria democràtica de la Comunitat Valenciana. CPI-19-215». [2019/6655] (DIARI nº 8583, de 03.07.2019)

RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «NEXT COMMON FUND. CPI-19-217». [2019/6657] (DIARI nº 8583, de 03.07.2019)

RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Sistema circular para la recuperación y valoración agronómica del Fósfora, Phertilizer. CPI-19-221». [2019/6658] (DIARI nº 8583, de 03.07.2019)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 10 de juny de 2019, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de places de personal docent i investigador contractat laboral, en la figura de professor o professora ajudants doctors. [2019/6730] (DIARI nº 8583, de 03.07.2019)

RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Productos avanzados para la misión FLEX. CPI-19-227», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa». [2019/6660] (DIARI nº 8583, de 03.07.2019)

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2019, del vicepresident de l’Agència Valenciana de la Innovació, per la qual es publica la relació de llocs de treball de l’Agència. [2019/6250] (DIARI nº 8583, de 03.07.2019)