DOGV Ofertes d'ocupació pública

12 juliol 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 30/2019 per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, d’administració especial, del cos A1-25-02, medicina del treball, de l’Administració de la Generalitat. [2019/6947] (DIARI nº 8589, de 11.07.2019)

Ajuntament de Benicarló. Convocatòria per a proveir tretze places en propietat d’agent de policia local, nou per torn lliure i quatre per mobilitat. [2019/6952] (DIARI nº 8589, de 11.07.2019)

RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors sèniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Concepts and tools in molecular spintronics-cosmics. CPI-19-233». [2019/6891] (DIARI nº 8589, de 11.07.2019)

RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «European training network on full parallax imaging (ETN-FPI). CPI-19-235». [2019/6893] (DIARI nº 8589, de 11.07.2019)

RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctor júnior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Smart coordination polymers with compartmentalized pockets for adaptive guest entrance (S-CAGE). CPI-19-234». [2019/6892] (DIARI nº 8589, de 11.07.2019)

RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Statistical learning for remote sensing data analysis (SEDAL). CPI-19-237». [2019/6894] (DIARI nº 8589, de 11.07.2019)

RESOLUCIÓ d’1 de juliol de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Tactile feedback enriched virtual interaction through virtual reality and beyond (TACTILITY). CPI-19-251». [2019/6895] (DIARI nº 8589, de 11.07.2019)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2019, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d’una borsa de treball de personal investigador d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei. Grup d’investigació: High-Performance Computing and Architectures. [2019/6888] (DIARI nº 8589, de 11.07.2019)

RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 31/2019 per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, d’administració especial, del cos A1-24, superior tècnic de medicina, de l’Administració de la Generalitat. [2019/6949] (DIARI nº 8589, de 11.07.2019)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 31 de maig de 2019, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d’una borsa de treball de personal investigador d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei. Institut Universitari de Materials Avançats (INAM). [2019/6896] (DIARI nº 8589, de 11.07.2019)

RESOLUCIÓ de 4 de juliol 2019, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es declara desert el procés convocat per la Resolució rectoral 0993/19, de data 21 de maig de 2019. [2019/6917] (DIARI nº 8589, de 11.07.2019)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 13 de juny de 2019, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d’una borsa de treball de personal investigador d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei. Institut Universitari de Materials Avançats (INAM). [2019/6901] (DIARI nº 8589, de 11.07.2019)