Guies

Per a orientar-te en totes les situacions de la teua vida laboral.

  • Jubilacions

    Tipus de jubilacions, requisits, terminis, documentació necessària

  • Triennis i sexennis

    Què s'entén per trienni què s'entén per sexenni. Quin n'és el procediment per a sol·licitar-los. Documents.

  • Permisos i llicències

    Llicències retribuïdes i no retribuïdes, reducció de jornada i permisos, del personal funcionari de carrera i del personal interí.