DOGV Ofertes d'ocupació pública

16 setembre 2023

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/8738] (DIARI nº 9684, de 15.09.2023)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 6 de juliol de 2023, de la Direcció General de Modernització i Relacions amb l’Administració de Justícia, per la qual es convoca concurs específic de mèrits per a la provisió dels llocs de treball de caps de secció de Psiquiatria, de Genètica Forense i Criminalística i de Policlínica, en l’IML de València, i de cap de secció de Laboratori en l’IML de Castelló de la Plana. [2023/9324] (DIARI nº 9684, de 15.09.2023)

RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/8783] (DIARI nº 9684, de 15.09.2023)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 6 de juliol de 2023, del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu de promoció interna per a l’accés a l’escala mitjana d’administració de la Universitat Jaume I de Castelló. [2023/9437] (DIARI nº 9684, de 15.09.2023)

RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2023, de la Direcció General de Personal Docent, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es convoca el curs de formació sobre el desenvolupament de la funció directiva establit en l’article 1 del Reial decret 894/2014, de 17 d’octubre. [2023/9432] (DIARI nº 9684, de 15.09.2023)

RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2023, del director gerent del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló (CHPCS), per la qual se suspén la fase de presentació d’instàncies dels processos selectius per lliure designació dels llocs de supervisor o supervisora d’Infermeria i de cap del Servei d’Infermeria del Servei d’Atenció i Informació al Pacient, des del dia 12 de setembre de 2023. [2023/9421] (DIARI nº 9684, de 15.09.2023)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 22 de juny de 2023, del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu de promoció interna per a l’accés a l’escala superior d’administració de la Universitat Jaume I de Castelló. [2023/9434] (DIARI nº 9684, de 15.09.2023)