DOGV Ofertes d'ocupació pública

12 setembre 2023

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament de les Alqueries. Anunci de contractació de personal laboral. [2023/9208] (DIARI nº 9681, de 12.09.2023)

RESOLUCIÓ de 25 d’agost de 2023, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, i presidenta de l’Agència Tributària Valenciana, per la qual es proveeix, pel sistema de lliure designació, el lloc de treball anunciat en la convocatòria 43/2023. [2023/9261] (DIARI nº 9681, de 12.09.2023)

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/8754] (DIARI nº 9681, de 12.09.2023)

RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2023, del Rectorat la Universitat de València, per la qual es convoca concurs de mèrits per als funcionaris i les funcionàries del grup A (subgrup A1), sector d’administració especial, per al lloc de cap de secció de l’escala tècnica superior d’arquitectura d’aquesta universitat. [2023/9301] (DIARI nº 9681, de 12.09.2023)

RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/8755] (DIARI nº 9681, de 12.09.2023)

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2023, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publica definitivament la relació dels aspirants, seleccionats per ordre de puntuació, que conformen la borsa de treball de tècnica mitjana o tècnic mitjans de laboratori, per a la prestació de serveis en el departament d’Enginyeria de Sistemes i Automàtica de la Universitat Politècnica de València, amb caràcter de personal funcionari interí o nomenament provisional per millora d’ocupació. (Codi 2023/P/FI/ACON/1). [2023/9312] (DIARI nº 9681, de 12.09.2023)

Ajuntament de les Alqueries. Anunci de contractació de personal laboral fix. [2023/9209] (DIARI nº 9681, de 12.09.2023)

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual es rectifica un error de la Resolució de 6 de julio de 2023, per la qual es convoca un concurs per a la creació de borses d’ocupació de professorat substitut [2023/9283] (DIARI nº 9681, de 12.09.2023)