DOGV Ofertes d'ocupació pública

08 setembre 2023

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament d’Almassora. Anunci de la convocatòria per a la provisió en propietat de diverses places. [2023/9121] (DIARI nº 9678, de 07.09.2023)

Ajuntament d’Ondara. Anunci de les bases que han de regir la convocatòria per a proveir una plaça d’arxiver o arxivera per torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de 2023. [2023/9129] (DIARI nº 9678, de 07.09.2023)

Ajuntament de Benijófar. Anunci d’extracte de convocatòria de selecció d’una plaça d’administratiu o administrativa, per torn lliure. [2023/9122] (DIARI nº 9678, de 07.09.2023)

Ajuntament de Picanya. Anunci de l’aprovació de l’oferta pública d’ocupació de l’any 2023. [2023/9032] (DIARI nº 9678, de 07.09.2023)

Ajuntament de Benijófar. Anunci d’extracte de convocatòria de selecció d’una plaça de coordinador o coordinadora de manteniment obres i serveis, per torn lliure. [2023/9123] (DIARI nº 9678, de 07.09.2023)

Ajuntament de Benijófar. Anunci d’extracte de convocatòria de selecció d’una plaça de conserge, per torn lliure. [2023/9124] (DIARI nº 9678, de 07.09.2023)

Ajuntament de Villena. RESOLUCIÓ 2023001989, d’1 de setembre de 2023, referent a l’aprovació bases específiques del procés de provisió llocs d’administrativa o administratiu d’administració general per concurs ordinari, i designació del tribunal. [2023/9137] (DIARI nº 9678, de 07.09.2023)

RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/8682] (DIARI nº 9678, de 07.09.2023)

RESOLUCIÓ de 29 d’agost de 2023, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal investigador predoctoral en formació). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: INTECO (Grup d’investigació en Integració Econòmica). [2023/9092] (DIARI nº 9678, de 07.09.2023)

RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/8685] (DIARI nº 9678, de 07.09.2023)

RESOLUCIÓ d’1 de setembre de 2023, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca un concurs per a la provisió de llocs de treball del grup C, subgrup C1/C2, amb destinació a la Unitat de Programació d’Activitats Esportives d’aquesta universitat (codi: 2023/P/FC/CM/3). [2023/9164] (DIARI nº 9678, de 07.09.2023)