DOGV Ofertes d'ocupació pública

29 octubre 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 15 d’octubre de 2019, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca l’ampliació d’una borsa de treball temporal del grup C, subgrup C1, de l’escala tècnica bàsica d’investigació, sector d’administració especial, per a llocs de treball d’oficial de laboratori d’aquesta universitat, publicada en el DOGV el dia 24.10.2019. [2019/10174] (DIARI nº 8665, de 28.10.2019)

Ajuntament d’Anna. Oferta d’ocupació pública per a l’establització de l’ocupació temporal de l’any 2019. [2019/9459] (DIARI nº 8665, de 28.10.2019)

Ajuntament de Silla. Llista provisional de persones admeses i excloses del procés selectiu per a la cobertura de cinc places d’agent de policia local. [2019/10040] (DIARI nº 8665, de 28.10.2019)

Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SA (VAERSA). Convocatòria per a la constitució de quatre borses de treball per a efectuar la contractació de personal laboral temporal per a diversos centres de treball de la Comunitat Valenciana. [2019/10009] (DIARI nº 8665, de 28.10.2019)

RESOLUCIÓ de 10 d’octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Upgrade del detector atlas: electrónica del tile calorimeter y explotación del programa de física.CPI-19-340», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2019/10000] (DIARI nº 8665, de 28.10.2019)

RESOLUCIÓ d’11 d’octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Física solar espacial. CPI-19-342», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2019/10003] (DIARI nº 8665, de 28.10.2019)

RESOLUCIÓ d’11 d’octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors sèniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Upgrade del detector atlas: electrónica del tile calorimeter y explotación del programa de física. CPI-19-341», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2019/10001] (DIARI nº 8665, de 28.10.2019)

RESOLUCIÓ de 14 d’octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Física solar espacial. CPI-19-343», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2019/10004] (DIARI nº 8665, de 28.10.2019)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 8 de octubre de 2019, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció de tres places de personal tècnic de suport a la investigació d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps complet. Projecte: «Ayuda para grupos consolidables de Generalitat Valenciana (2019)». Ref. projecte: AICO/2019/202. Ref comptable 19I383. [2019/9988] (DIARI nº 8665, de 28.10.2019)

RESOLUCIÓ de 10 d’octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Economic violence: opening pathways across an unexplored gender-based violence issue for guaranteeing the women and childrens fundamental rights (ECOVIO).CPI-19-335». [2019/9998] (DIARI nº 8665, de 28.10.2019)

RESOLUCIÓ de 8 d’octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors júniores d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Desarrollo de herramientas para el estudio de funciones génicas implicadas en la regulación de polifenismos en pulgones. CPI-19-339», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2019/9999] (DIARI nº 8665, de 28.10.2019)