DOGV Ofertes d'ocupació pública

04 octubre 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 26 de setembre de 2019, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoquen a concurs places de personal docent i investigador en règim de contractació laboral per al curs 2019-2020. [2019/9247] (DIARI nº 8648, de 03.10.2019)

RESOLUCIÓ de 24 de setembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Communication role on perception and beliefs of eu citizens about science (CONCISE). CPI-19-289». [2019/9135] (DIARI nº 8648, de 03.10.2019)

RESOLUCIÓ de 24 de setembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors sèniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Estudio de materiales en condiciones extremas de presión y temperatura. CPI-19-318». [2019/9219] (DIARI nº 8648, de 03.10.2019)

RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública de cinc places d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Colaboración en la realización de programas de intervención con hombres que han ejercido o se encuentran en riesgo de ejercer la violencia de género. CPI-19-306». [2019/9140] (DIARI nº 8648, de 03.10.2019)

RESOLUCIÓ de 20 setembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Max Aub y las confrontaciones de la memoria histórica. CPI-19-315. Programa Prometeu per a grups d’investigació d’Excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport» (GVPROMETEO2016-133). [2019/9218] (DIARI nº 8648, de 03.10.2019)

RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Diseño, síntesis y nanoformulación de pequeñas moléculas y complejos metálicos con actividad frente a kinetoplastidos. Búsqueda de dianas terapeúticas y mecanismos de acción. CPI-19-311», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2019/9214] (DIARI nº 8648, de 03.10.2019)

RESOLUCIÓ de 17 setembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora en formació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Herramientas para visualizar estructuras no canónicas de ADN/ARN mediante microscopia avanzada (CIDEGENT/2018/015), CPI-19-313», a càrrec del Programa per al suport de persones investigadores amb talent (Pla GenT), convocades per Resolució de 7 de maig de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. [2019/9216] (DIARI nº 8648, de 03.10.2019)

RESOLUCIÓ de 19 setembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora en formació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Fusion of satellite time-series data to examine the impact of extreme weather events on crop production (CIDEGENT/2018/009), CPI-19-314», a càrrec del Programa per al suport de persones investigadores amb talent (Pla GenT) convocades per la Resolució de 7 de maig de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. [2019/9217] (DIARI nº 8648, de 03.10.2019)