DOGV Ofertes d'ocupació pública

25 octubre 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 16 d’octubre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa d’ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d’ocupació, cos superior tècnic d’administració general, A1 -01, sector d’administració general, corresponent a l’OOP 2015. [2019/9927] (DIARI nº 8663, de 24.10.2019)

RESOLUCIÓ de 16 d’octubre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa d’ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d’ocupació, cos superior de gestió en enginyeria tècnica de mines, A2-10, sector d’administració especial, corresponent a l’OOP 2015. [2019/9929] (DIARI nº 8663, de 24.10.2019)

Ajuntament de Banyeres de Mariola. Convocatòria del procés selectiu per a proveir una plaça d’agent de policia local. [2019/9874] (DIARI nº 8663, de 24.10.2019)

RESOLUCIÓ de 16 d’octubre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa d’ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d’ocupació, cos superior de gestió en enginyeria tècnica forestal A2-13, sector d’administració especial, corresponent a l’OOP 2015. [2019/9930] (DIARI nº 8663, de 24.10.2019)

RESOLUCIÓ de 2 d’octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Globalización, crecimiento y desigualdad, siglos XIX-XXI. CPI-19-333». [2019/9901] (DIARI nº 8663, de 24.10.2019)

RESOLUCIÓ de 16 d’octubre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa d’ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d’ocupació, cos superior de gestió tributària de l’Administració de la Generalitat, A2-30, sector d’administració especial, corresponent a l’OOP 2016. [2019/9931] (DIARI nº 8663, de 24.10.2019)

RESOLUCIÓ de 2 d’octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Connecting regional and local administrations to Spanish eidas node (EID4SPAIN). CPI-19-334». [2019/9902] (DIARI nº 8663, de 24.10.2019)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 4 de setembre de 2019, del Rectorat, per la qual es convoca un concurs d’accés a places de cossos docents universitaris. [2019/9961] (DIARI nº 8663, de 24.10.2019)

RESOLUCIÓ d’1 d’octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Efecto de la interacción aerosoles-nubes con medidas de suelo y teledetección. CPI-19-331», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2019/9897] (DIARI nº 8663, de 24.10.2019)

RESOLUCIÓ de 15 d’octubre de 2019, del Rectorat, per la qual es convoca l’ampliació d’una borsa de treball temporal del grup A, subgrup A1, de l’escala tècnica superior de medicina del treball i/o medicina general, sector d’administració especial, d’aquesta universitat. [2019/9958] (DIARI nº 8663, de 24.10.2019)

RESOLUCIÓ de 2 d’octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Mejora de aplicaciones bioinformáticas, proyección inmersiva y servicios cloud. CPI-19-332», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2019/9899] (DIARI nº 8663, de 24.10.2019)

Universitat de València. RESOLUCIÓ de 15 d’octubre de 2019, del Rectorat, per la qual es convoca l’ampliació d’una borsa de treball temporal del grup C, subgrup C1, de l’escala tècnica bàsica d’investigació, sector d’administració especial, per a llocs de treball d’oficial de laboratori, perfil C2, d’aquesta universitat. [2019/9956] (DIARI nº 8663, de 24.10.2019)

RESOLUCIÓ de 17 d’octubre de 2019, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publica la relació definitiva amb l’aspirant que ha superat el procés selectiu, corresponent a la convocatòria de proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, sector administració especial, escala tècnica bàsica de laboratoris amb denominació especialista tècnic de laboratori, convocades per la Resolució de 26 de febrer de 2019. Referència 0484/19. [2019/9977] (DIARI nº 8663, de 24.10.2019)

RESOLUCIÓ de 16 d’octubre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa d’ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d’ocupació, cos superior de gestió en tecnologies de la informació, A2-02, sector d’administració especial, corresponent a l’OOP 2015. [2019/9928] (DIARI nº 8663, de 24.10.2019)

RESOLUCIÓ de 4 d’octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Ciencia y tecnología para un instrumento térmico de alta resolución en el contexto de misiones europeas y de la ESA: SENTINEL-8, TMAX, TRISHNA. CPI-19-338», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2019/9903] (DIARI nº 8663, de 24.10.2019)