DOGV Ofertes d'ocupació pública

22 octubre 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament d’Almoines. Convocatòria i bases per a la cobertura de dues places d’agent de policia local en el marc d’un procés de consolidació temporal. [2019/9433] (DIARI nº 8660, de 21.10.2019)

Ajuntament de Sax. Convocatòria per a la provisió de cinc places d’agent de policia local pel procediment de consolidació d’ocupació temporal. [2019/9708] (DIARI nº 8660, de 21.10.2019)

RESOLUCIÓ de 26 de setembre de 2019, de la Universitat d’Alacant, per la qual es disposa la publicació de la modificació de l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2017 del personal funcionari d’administració i serveis. [2019/9313] (DIARI nº 8660, de 21.10.2019)

RESOLUCIÓ de 26 de setembre de 2019, de la Universitat d’Alacant, per la qual es nomena el tribunal que ha de resoldre el procés selectiu convocat per la Resolució de 31 de juliol de 2019, per a l’accés a l’escala oficial especialista de la Universitat d’Alacant. Referència C05/19. [2019/9314] (DIARI nº 8660, de 21.10.2019)

RESOLUCIÓ de 26 de setembre de 2019, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publica la relació definitiva d’aspirants aprovats en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala tècnic mitjà per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial assistència social i sociologia, en el Centre de Suport a l’Estudiant, pel sistema general d’accés lliure. Referència B05/18. [2019/9315] (DIARI nº 8660, de 21.10.2019)

RESOLUCIÓ de 7 d’octubre de 2019, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala oficial especialista, per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial infraestructures, en el Departament d’Enginyeria Civil, pel sistema general d’accés lliure. Referència C03/19. [2019/9663] (DIARI nº 8660, de 21.10.2019)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 10 d’octubre de 2019, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció d’una plaça d’oficial de laboratori d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps complet. Projecte: «Dotación adicional RYC-2014-16809». [2019/9804] (DIARI nº 8660, de 21.10.2019)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 10 d’octubre de 2019, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció d’una plaça de personal investigador d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps parcial. Projecte: «Asesoramiento técnico y control de los procesos de multiplicación de variedades de tomate de penjar de Vall d’Alba» 17I308. [2019/9809] (DIARI nº 8660, de 21.10.2019)