DOGV Ofertes d'ocupació pública

17 octubre 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 2019, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció d’una plaça de personal tècnic de suport a la investigació d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps complet. Projecte: «Desarrollo de sistemas neuropeptidérgicos relacionados con el comportamiento emocional y social en roedores. La interacción relaxin3-ocitocina (RELAX)». Codi 19I325. [2019/9324] (DIARI nº 8650, de 07.10.2019)

RESOLUCIÓ de 25 de setembre de 2019, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual s’aprova l’expedient del procediment d’ingrés al cos de mestres convocat per l’Ordre 12/2018, de 17 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. [2019/9179] (DIARI nº 8657, de 16.10.2019)

CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre 12/2019, de 4 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic de tecnologies de la informació de l’Administració de la Generalitat, A1-06, sector administració especial, convocatòria 4/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l’oferta pública d’ocupació ordinària de 2017, per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/9699] (DIARI nº 8657, de 16.10.2019)

CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre 9/2019, de 4 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic de comunicació i relacions informatives de l’Administració de la Generalitat, A1-05, sector administració especial, convocatòria 1/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponents a les ofertes públiques d’ocupació de 2017 i 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/9694] (DIARI nº 8657, de 16.10.2019)

Ajuntament de Castelló de la Plana. Correcció d’errada material en les bases per a la provisió en propietat d’una plaça d’agent d’igualtat. [2019/9771] (DIARI nº 8657, de 16.10.2019)

CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre 10/2019, de 4 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic de comunicació i relacions informatives de l’Administració de la Generalitat, A1-05, sector administració especial, convocatòria 2/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponents a l’oferta publica d’ocupació de 2018 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/9695] (DIARI nº 8657, de 16.10.2019)

CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre 11/2019, de 4 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic de tecnologies de la informació de l’Administració de la Generalitat, A1-06, sector administració especial, convocatòria 3/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l’oferta pública d’ocupació ordinària de 2017, per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/9696] (DIARI nº 8657, de 16.10.2019)

CORRECCIÓ d’errors de l’Ordre 13/2019, de 4 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior de gestió en tecnologies de la informació de l’Administració de la Generalitat, A2-02, sector administració especial, convocatòria 5/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l’oferta pública d’ocupació ordinària de 2017, per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/9701] (DIARI nº 8657, de 16.10.2019)

Ajuntament de Sueca. Bases i convocatòria per a la provisió d’una plaça d’agent de la policia local. [2019/9562] (DIARI nº 8657, de 16.10.2019)

CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre 14/2019, de 4 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior de gestió en tecnologies de la informació de l’Administració de la Generalitat, A2-02, sector administració especial, convocatòria 6/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l’oferta pública d’ocupació ordinària de 2017, per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/9702] (DIARI nº 8657, de 16.10.2019)

CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre 15/2019, de 4 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica forestal de l’Administració de la Generalitat, A2-13, sector administració especial, convocatòria 7/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l’oferta pública d’ocupació ordinària de 2017 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/9703] (DIARI nº 8657, de 16.10.2019)

Ajuntament de Sueca. Bases i convocatòria per a la provisió de quatre places d’agent de la policia local. [2019/9567] (DIARI nº 8657, de 16.10.2019)

Ajuntament de Sueca. Bases i convocatòria per a la provisió de dues places d’agent de la policia local mitjançant un procés d’estabilització d’ocupació temporal. [2019/9564] (DIARI nº 8657, de 16.10.2019)

Ajuntament de Sueca. Bases i convocatòria per a la provisió de dues places d’agent de la policia local mitjançant un procediment de taxa addicional d’estabilització d’ocupació temporal. [2019/9565] (DIARI nº 8657, de 16.10.2019)

RESOLUCIÓ de 10 d’octubre de 2019, del director general de l’Institut Valencià d’Atenció Social i Sanitària, per la qual es publiquen els resultats definitius corresponents a la fase de baremació de mèrits en el procés de cobertura de llocs temporals convocat mitjançant la Resolució d’11 de juliol de 2018, del director general de l’Institut Valencià d’Atenció Social i Sanitària. [2019/9726] (DIARI nº 8657, de 16.10.2019)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 3 d’octubre de 2019, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d’una borsa de treball de personal tècnic de suport a la investigació d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei. Grup d’investigació: Research Group on Machine Learning for Smart Environments. Codi: 286. [2019/9644] (DIARI nº 8657, de 16.10.2019)

Universitat Politècnica de València. RESOLUCIÓ de 24 de setembre de 2019, del rector, per la qual es publica definitivament el nom de l’aspirant que conforma la borsa de treball de tècnic o tècnica superiors de laboratori per a la prestació de serveis en el Servei de Microscòpia Electrònica, amb caràcter de funcionària interina o nomenament provisional per millora d’ocupació. Codi 2019/P/FI/ACON/2. [2019/9092] (DIARI nº 8657, de 16.10.2019)

ORDRE 8/2019, de 14 d’agost, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica forestal de l’Administració de la Generalitat, A2-13, sector administració especial, convocatòria 8/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l’oferta pública d’ocupació ordinària de 2017 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/9704] (DIARI nº 8657, de 16.10.2019)