DOGV Ofertes d'ocupació pública

09 octubre 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament de Biar. Convocatòria i bases del procés selectiu per a cobrir una plaça d’encarregat o encarregada de l’Agència Municipal de Lectura. [2019/9197] (DIARI nº 8651, de 08.10.2019)

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. RESOLUCIÓ de 24 de setembre de 2019, del director gerent de la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO), per la qual es publica l’anunci d’una convocatòria pública d’un procés de selecció en règim de concurrència competitiva per a la creació d’una borsa extraordinària de facultatius o facultatives especialistes en oftalmologia, per a realitzar contractacions de personal temporal d’acord amb l’encàrrec de gestió de l’any 2018-2022. [2019/9497] (DIARI nº 8651, de 08.10.2019)

RESOLUCIÓ d’1 d’octubre de 2019, del director gerent del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual es convoca la tercera actualització de la borsa de millora d’ocupació. [2019/9227] (DIARI nº 8651, de 08.10.2019)

RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2019, de la presidenta del Patronat de la Fundació per a la Investigació de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca el procés de selecció de director o directora gerents. [2019/9307] (DIARI nº 8651, de 08.10.2019)

Ajuntament de Silla. Informació pública de la llista provisional d’admesos i exclosos del procés selectiu per a la cobertura d’una plaça d’agent de la policia local. [2019/9420] (DIARI nº 8651, de 08.10.2019)

RESOLUCIÓ de 25 de setembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Desarrollo de nuevas estrategias para el diseño de dispositivos de análisis in situ: nano y biomateriales. CPI-19-310». Programa Prometeu per a grups d’investigació d’Excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport» (GVPROMETEO2016-109). [2019/9298] (DIARI nº 8651, de 08.10.2019)

RESOLUCIÓ de 25 de setembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Research & development agreement. CPI-19-317». [2019/9300] (DIARI nº 8651, de 08.10.2019)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 2 d’octubre de 2019, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció d’una plaça de personal investigador d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps complet. Projecte: «Productes avançats L3 i L4 per a la missió FLEX-S3». [2019/9427] (DIARI nº 8651, de 08.10.2019)

RESOLUCIÓ de 24 de setembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Estrés, rendimiento cognitivo y calidad de vida en personas con epilepsia fármaco-resistente sometidos a cirugía. CPI-19-312», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació (AEI) i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) «Una manera de fer Europa». [2019/9299] (DIARI nº 8651, de 08.10.2019)

RESOLUCIÓ de 27 de setembre de 2019, de l’Ajuntament d’Alberic, referent a la convocatòria per a proveir diverses places. [2019/9492] (DIARI nº 8651, de 08.10.2019)