DOGV Ofertes d'ocupació pública

03 octubre 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ número 813, de 26 de setembre de 2019, del director gerent del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló, de convocatòria d’una borsa de treball d’F. E. Urologia. [2019/9250] (DIARI nº 8647, de 02.10.2019)

RESOLUCIÓ de 26 de setembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Hetero-structures for efficient luminescent devices (HELD). CPI-19-302». [2019/9206] (DIARI nº 8647, de 02.10.2019)

Ajuntament de Puçol. Convocatòria del procés selectiu per a la cobertura en propietat de dues places d’agent de policia local. [2019/8969] (DIARI nº 8647, de 02.10.2019)

RESOLUCIÓ de 17 de setembre de 2019, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publica la relació definitiva d’aspirants aprovats en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala oficial especialista, per a ocupar llocs d’administració especial, informàtica, en el Vicerectorat de Cultura, Esports i Llengües, pel sistema general d’accés lliure. Referència C09/18. [2019/9009] (DIARI nº 8647, de 02.10.2019)

RESOLUCIÓ de 17 de setembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’oficial o oficiala de laboratori de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Assessment of motor coordination and balance in rodent models of amyotrophic lateral scierosis: effect of nicotinamide. CPI-19-307». [2019/9208] (DIARI nº 8647, de 02.10.2019)

RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Colaboración en la realización de programas de intervención con hombres que han ejercido o se encuentran en riesgo de ejercer la violencia de género. CPI-19-305». [2019/9139] (DIARI nº 8647, de 02.10.2019)

RESOLUCIÓ de 16 de setembre de 2019, del Rectorat de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen places de promoció interna per a l’accés al cos de catedràtic o catedràtica d’universitat. [2019/8846] (DIARI nº 8647, de 02.10.2019)

RESOLUCIÓ de 24 de setembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Elaboración y adaptación de procedimientos para la determinación de la actividad gamma en diferentes matrices ambientales en el marco de un plan de vigilancia radiológica en emergencias (PVRE). CPI-19-304». [2019/9207] (DIARI nº 8647, de 02.10.2019)

RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Elaboración y adaptación de procedimientos para la determinación de la actividad gamma en diferentes matrices ambientales en el marco de un plan de vigilancia radiológica en emergencias (PVRE). CPI-19-308». [2019/9211] (DIARI nº 8647, de 02.10.2019)

RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora en formació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Genómica de la interacción entre el complejo Mycobacterium tuberculosis y el huésped, CPI-19-309». Programa SEJI 2019 (subvencions a l’excel·lència científica de júniors investigadors) (SEJI/2019/011). [2019/9213] (DIARI nº 8647, de 02.10.2019)

Ajuntament de Pego. Bases de la convocatòria per a proveir en propietat una plaça d’agent de la policia local. [2019/9120] (DIARI nº 8647, de 02.10.2019)