DOGV Ofertes d'ocupació pública

28 setembre 2021

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Incubadora de alta tecnología en innovación agroalimentaria sostenible Universitat de València y Fundació Parc Científic Universitat de València. CPI-21-358». [2021/9321] (DIARI nº 9182, de 27.09.2021)

RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es determina la composició nominal de les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció que ha de jutjar el concurs oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants del cos superior tècnic de salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala de veterinaris i veterinàries de salut pública (A1-S03-07), personal funcionari d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2021/9527] (DIARI nº 9182, de 27.09.2021)

RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es determina la composició nominal de les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció que ha de jutjar el concurs oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants del cos superior de gestió administració sanitària de l’Administració de la Generalitat (A2-S02), personal funcionari d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2021/9528] (DIARI nº 9182, de 27.09.2021)

RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora en formació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Programa Santiago Grisolía de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital (GRISOLIA/2021/137), CPI-21-351». [2021/9372] (DIARI nº 9182, de 27.09.2021)

RESOLUCIÓ de 16 de setembre de 2021, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball número 1915, de secretari o secretària d’alt càrrec vicegerent. [2021/9453] (DIARI nº 9182, de 27.09.2021)

RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es determina la composició nominal de les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció que ha de jutjar el concurs oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants del cos superior de gestió de salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala de sanitat ambiental (A2 S03 03), personal funcionari d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2021/9534] (DIARI nº 9182, de 27.09.2021)

RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es determina la composició nominal de les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció que ha de jutjar el concurs oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants del cos superior tècnic de salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala de seguretat alimentària (A1-S03-03), personal funcionari d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2021/9532] (DIARI nº 9182, de 27.09.2021)

RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Evaluación del efecto terapéutico antiinflamatorio y antifibrótico del MBF-118 en un modelo murino de fibrosis establecida inducida por sulfato de dextrano sódico (DSS). CPI-21-348». [2021/9373] (DIARI nº 9182, de 27.09.2021)

RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es determina la composició nominal de les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció que ha de jutjar el concurs oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants del cos superior tècnic d’administració sanitària de l’Administració de la Generalitat, escala de metges i mediques d’administració sanitària (A1-S02-01), personal funcionari d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2021/9536] (DIARI nº 9182, de 27.09.2021)

RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es determina la composició nominal de les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció que ha de jutjar el concurs oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants del cos superior tècnic de salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala de metges i metgesses de salut pública (A1-S03-01), personal funcionari d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2021/9542] (DIARI nº 9182, de 27.09.2021)

RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es determina la composició nominal de les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció que ha de jutjar el concurs oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants cos superior tècnic d’inspecció de serveis sanitaris, escala d’inspectors i inspectores mèdics de serveis sanitaris (A1-S05-01), personal funcionari d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2021/9545] (DIARI nº 9182, de 27.09.2021)

RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es determina la composició nominal de les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció que ha de jutjar el concurs oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants del cos superior tècnic de salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala de laboratori d’anàlisi microbiològica (A1‑S03‑05), personal funcionari d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2021/9548] (DIARI nº 9182, de 27.09.2021)

RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es determina la composició nominal de les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció que ha de jutjar el concurs oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants del cos superior tècnic d’inspecció de serveis sanitaris, escala d’inspectors i inspectores farmacèutics de serveis sanitaris (A1-S05-02), personal funcionari d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2021/9552] (DIARI nº 9182, de 27.09.2021)

RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es determina la composició nominal de les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció que ha de jutjar el concurs oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants del cos superior tècnic d’administració sanitària de l’Administració de la Generalitat, escala de farmacèutics i farmacèutiques d’administració sanitària (A1-S02-02), personal funcionari d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2021/9549] (DIARI nº 9182, de 27.09.2021)

RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es determina la composició nominal de les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció que ha de jutjar el concurs oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants del cos d’especialistes en salut pública de l’Administració de la Generalitat (C1-S02), personal funcionari d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2021/9556] (DIARI nº 9182, de 27.09.2021)

RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es determina la composició nominal de les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció que ha de jutjar el concurs oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants del cos superior de gestió de salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala d’infermers i infermeres de salut pública (A2-S03-01), personal funcionari d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2021/9558] (DIARI nº 9182, de 27.09.2021)

RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es determina la composició nominal de les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció que ha de jutjar el concurs oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants del cos d’infermers i infermeres inspectors de serveis sanitaris (A2-S04), personal funcionari d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2021/9561] (DIARI nº 9182, de 27.09.2021)

RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es determina la composició nominal de les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció que ha de jutjar el concurs oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants del cos d’auxiliars de salut pública de l’Administració de la Generalitat (C2-S02), personal funcionari d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2021/9566] (DIARI nº 9182, de 27.09.2021)

RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es determina la composició nominal de les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció que ha de jutjar el concurs oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants del cos d’auxiliars de gestió sanitària de l’Administració de la Generalitat (C2-S01), personal funcionari d’administració general, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2021/9571] (DIARI nº 9182, de 27.09.2021)

RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es determina la composició nominal de les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció que ha de jutjar el concurs oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants del cos d’administratius i administratives de gestió sanitària de l’Administració de la Generalitat (C1-S01), personal funcionari d’administració general, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2021/9572] (DIARI nº 9182, de 27.09.2021)

RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «ERAHUMED: herramientas y tecnologías para la Evaluación del Riesgo Ambiental de la Contaminación en los Humedales Mediterráneos en un escenario de cambio climático global. (CIDEGENT/2020/043). CPI-21-332», a càrrec del Programa per al Suport de Persones Investigadores amb Talent (Pla GenT), Ordre 4/2018, de 7 de març, convocades per Resolució de 19 de desembre de 2019, de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital. [2021/9319] (DIARI nº 9182, de 27.09.2021)

RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «ERAHUMED: herramientas y tecnologías para la Evaluación del Riesgo Ambiental de la Contaminación en los Humedales Mediterráneos en un escenario de cambio climático global. (CIDEGENT/2020/043). CPI-21-333», a càrrec del Programa per al Suport de Persones Investigadores amb Talent (Pla GenT), Ordre 4/2018, de 7 de març, convocades per Resolució de 19 de desembre de 2019, de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital. [2021/9320] (DIARI nº 9182, de 27.09.2021)

RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es determina la composició nominal de les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció que ha de jutjar el concurs oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants del cos de subalterns i subalternes de gestió sanitària de l’Administració de la Generalitat (APF-S01), personal d’agrupació professional funcionarial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2021/9530] (DIARI nº 9182, de 27.09.2021)

RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es determina la composició nominal de les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció que ha de jutjar el concurs oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants del cos superior de gestió de salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala de seguretat alimentària i laboratori (A2 S03 02), personal funcionari d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2021/9531] (DIARI nº 9182, de 27.09.2021)