DOGV Ofertes d'ocupació pública

13 setembre 2021

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2021, de la Universitat d’Alacant, per la que es convoquen a concurs places de personal docent i investigador en règim de contractació laboral per al curs 2021-2022. [2021/9016] (DIARI nº 9171, de 10.09.2021)

RESOLUCIÓ de 6 d’agost de 2021, del conseller d’Hisenda i Model Econòmic, per la qual es declara desert el lloc de treball anunciat per a la seua provisió pel procediment de lliure designació en la Convocatòria 75/2021, de 14 de maig, de 2021. [2021/9032] (DIARI nº 9171, de 10.09.2021)

RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2021, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal investigador d’aquest organisme. Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: Q-HEART. [2021/8996] (DIARI nº 9171, de 10.09.2021)

RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2021, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal investigador d’aquest organisme. Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: WANT Prevenció Psicosocial i Organitzacions Saludables. [2021/9008] (DIARI nº 9171, de 10.09.2021)

RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2021, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal investigador d’aquest organisme. Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: GEOTEC Geospatial Technologies Research Group. [2021/9013] (DIARI nº 9171, de 10.09.2021)