DOGV Ofertes d'ocupació pública

06 setembre 2021

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament de les Useres. Oferta d’ocupació pública per a l’any 2021. [2021/8827] (DIARI nº 9166, de 03.09.2021)

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 12 d’agost de 2021, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 31/18, pertanyents al cos superior de gestió en acció social de l’Administració de la Generalitat, escala educació social, A2-16-02, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2021/8862] (DIARI nº 9166, de 03.09.2021)


Ajuntament d’Arañuel. Oferta d’ocupació pública per a l’any 2021. [2021/8826] (DIARI nº 9166, de 03.09.2021)

Convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball extraordinària per a la contractació temporal en el departament d’Actes i Esdeveniments en la Fundació de la Comunitat Valenciana, Palau de les Arts Reina Sofía. [2021/8878] (DIARI nº 9166, de 03.09.2021)

Convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball pel procediment d’urgència per a la contractació temporal en el departament d’Actes i Esdeveniments en la Fundació de la Comunitat Valenciana, Palau de les Arts Reina Sofía. [2021/8880] (DIARI nº 9166, de 03.09.2021)

RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2021, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala tècnica, per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial infraestructures, en el Servei d’Infraestructures i Serveis, pel sistema general d’accés lliure. Referència A02/21. [2021/8040] (DIARI nº 9166, de 03.09.2021)

RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2021, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses, en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala de tècnics mitjans, per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial infraestructures, en el Servei d’Infraestructures i Serveis, pel sistema general d’accés lliure. Referència B02/21. [2021/8041] (DIARI nº 9166, de 03.09.2021)

RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2021, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses, en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala de tècnics mitjans (Referència B03/21), per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial infraestructures, en el Servei d’Infraestructures i Serveis, pel sistema general d’accés lliure. [2021/8042] (DIARI nº 9166, de 03.09.2021)

RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2021, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal tècnic de suport a la investigació d’aquest organisme. Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: Bioquímica Computacional, projecte «Unravelling the Reaction and Inhibition Mechanism of Proteasome 20S and Rhomboid Protease by QM/MM Theoretical Methods: two Bio-Macromolecules Involved in Cancer Proliferation.» (REF: SEJI/2020/007). [2021/8367] (DIARI nº 9166, de 03.09.2021)