DOGV Ofertes d'ocupació pública

14 setembre 2021

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2021, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal investigador d’aquest organisme. Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: BIOFISMEM - Biofísica Molecular i Processos de Transport en Membranes. [2021/9054] (DIARI nº 9172, de 13.09.2021)

RESOLUCIÓ de 30 de juliol de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Uso de modulares de microRNAs como terapias experimentales en distrofia miotónica tipo 1. CPI-21-335», rograma Prometeu per a grups d’investigació d’excel·lència de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, (GVPROMETEO2020-081). [2021/8875] (DIARI nº 9172, de 13.09.2021)

RESOLUCIÓ de 2 d’agost de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Análisis de la relevancia de la inclusión del desperdicio alimentario en la formación inicial del profesorado para contribuir al impulso de los objetivos de desarrollo sostenible. CPI-21-344». [2021/8879] (DIARI nº 9172, de 13.09.2021)

RESOLUCIÓ de 3 d’agost de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Desigualdad económica y movilidad social en la Europa mediterránea (siglos XIII-XVI). CPI-21-343», programa Prometeu per a grups d’investigació d’excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (actual Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital) (GVPROMETEU2019-072). [2021/8877] (DIARI nº 9172, de 13.09.2021)

RESOLUCIÓ de 2 d’agost de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors séniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Diagnóstico y control de parásitos de riesgo para la acuicultura de dorada y atún rojo en el Mediterráneo: trematodos sanguíneos y microspóridos. CPI-21-342», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2021/8876] (DIARI nº 9172, de 13.09.2021)

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 12 d’agost de 2021, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 31/18, pertanyents al cos superior de gestió en acció social de l’Administració de la Generalitat, escala educació social, A2-16-02, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2021/9081] (DIARI nº 9172, de 13.09.2021)