DOGV Ofertes d'ocupació pública

17 setembre 2021

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d’accés al cos A2-16-03, convocatòries 20/19 i 21/19. [2021/9180] (DIARI nº 9175, de 16.09.2021)

Ajuntament d’Oliva. Bases de la convocatòria del procés selectiu per a la provisió en propietat de tres places d’agent de policia local pertanyents a l’oferta d’ocupació pública de 2019. [2021/9012] (DIARI nº 9175, de 16.09.2021)

Ajuntament d’Orihuela. Informació pública de les bases per al procés selectiu de provisió, mitjançant promoció interna, de deu places d’oficials o oficiales de la policia local. [2021/9055] (DIARI nº 9175, de 16.09.2021)

RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d’accés al cos A1-27-01, convocatòries 14/19 i 15/19. [2021/9183] (DIARI nº 9175, de 16.09.2021)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 4 de juny de 2021, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris. Convocatòria 154. [2021/9025] (DIARI nº 9175, de 16.09.2021)

Ajuntament de Rafelcofer. Bases rectificades i convocatòria del procés selectiu per a cobrir en propietat dues places d’agent de policia local. [2021/8997] (DIARI nº 9175, de 16.09.2021)

RESOLUCIÓ d’1 de setembre de 2021, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, sector d’administració especial, categoria/escala de tècnica mitjana esportiva o tècnic mitjà esportiu, pel torn de promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de l’any 2018 i any 2019 per al personal d’administració i serveis de la Universitat Politècnica de València. Codi: 2021/P/FC/C/4. [2021/9026] (DIARI nº 9175, de 16.09.2021)

RESOLUCIÓ d’1 de setembre 2021, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, categoria/escala tècnic o tècnica superiors d’educació física, pel torn de promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposición, al campus de la localitat d’Alcoi, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per al personal d’administració i serveis de la Universitat Politècnica de València. Codi: 2021/P/FC/C/5. [2021/9034] (DIARI nº 9175, de 16.09.2021)

RESOLUCIÓ d’1 de setembre de 2021, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector administració especial, categoria/escala tècnic o tècnica superiors en documentació, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per al personal d’administració i serveis de la Universitat Politècnica de València. Codi: 2021/P/FC/C/10. [2021/9035] (DIARI nº 9175, de 16.09.2021)

RESOLUCIÓ d’1 de setembre de 2021, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, categoria/escala tècnic o tècnica superiors d’ocupació, pel sistema de concurs oposició (codi: 2021/P/FC/C/11), corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per al personal d’administració i serveis de la Universitat Politècnica de València. [2021/9036] (DIARI nº 9175, de 16.09.2021)

RESOLUCIÓ d’1 de setembre de 2021, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, categoria/escala tècnic o tècnica superiors de laboratori en l’àrea de microscòpia electrònica, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per al personal d’administració i serveis de la Universitat Politècnica de València. Ccodi: 2021/P/FC/C/12. [2021/9037] (DIARI nº 9175, de 16.09.2021)

RESOLUCIÓ d’1 de setembre de 2021, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector administració especial, categoria/escala tècnic o tècnica superiors de laboratori en l’àrea d’Enginyeria Cartogràfica, pel torn de promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per al personal d’administració i serveis de la Universitat Politècnica de València. Codi: 2021/P/FC/C/13. [2021/9039] (DIARI nº 9175, de 16.09.2021)

RESOLUCIÓ d’1 de setembre de 2021, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, categoria/escala tècnic o tècnica superiors de laboratori en l’àrea de granges (conills) pel torn de promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per al personal d’administració i serveis de la Universitat Politècnica de València. Codi: 2021/P/FC/C/14. [2021/9040] (DIARI nº 9175, de 16.09.2021)

RESOLUCIÓ d’1 de setembre de 2021, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, categoria/escala tècnic o tècnica superiors de laboratori en l’àrea de Granges (invertebrats) pel torn de promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per al personal d’administració i serveis de la Universitat Politècnica de València. Codi: 2021/P/FC/C/15. [2021/9041] (DIARI nº 9175, de 16.09.2021)