DOGV Ofertes d'ocupació pública

10 setembre 2021

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 30 de juliol de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Anàlisi de les traduccions xinès-espanyol en el context cultural i acadèmic. CPI-21-338». [2021/8870] (DIARI nº 9170, de 09.09.2021)

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2021, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 51/18, pertanyents al cos superior de gestió en prevenció de riscos laborals de l’Administració de la Generalitat, A2-21, torn lliure general, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2017 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2021/8988] (DIARI nº 9170, de 09.09.2021)

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2021, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 81/18, pertanyents al cos superior de gestió en enginyeria tècnica en obres públiques de l’Administració de la Generalitat, A2-08, torn lliure general, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2021/8993] (DIARI nº 9170, de 09.09.2021)

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2021, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 52/18, pertanyents al cos superior de gestió en prevenció de riscos laborals de l’Administració de la Generalitat, A2-21, torn de promoció interna, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2017 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2021/8992] (DIARI nº 9170, de 09.09.2021)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 31 de juliol de 2021, del director general del Palau de les Arts Reina Sofía, Fundació de la Comunitat Valenciana, per la qual es dona publicitat al resultat final de la convocatòria del procés selectiu per a cobrir com a personal laboral fix llocs de treball de l’Orquestra de la Comunitat Valenciana (violí), en torn lliure i mitjançant el sistema d’oposició, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de l’entitat de 2018 i 2020. [2021/8984] (DIARI nº 9170, de 09.09.2021)

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2021, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 82/18, pertanyents al cos superior de gestió en enginyeria tècnica en obres públiques de l’Administració de la Generalitat, A2-08, torn de promoció interna, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2021/8994] (DIARI nº 9170, de 09.09.2021)

RESOLUCIÓ de 27 juliol de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora en formació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «ERAHUMED: herramientas y tecnologías para la evaluación del riesgo ambiental de la contaminación en los humedales mediterráneos en un escenario de cambio climático global. CPI-21-330. (CIDEGENT/2020/043)», a càrrec del Programa per al Suport de Persones Investigadores amb Talent (Pla GenT), Ordre 4/2018, de 7 de març, convocades per Resolució de 19 de desembre de 2019, de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital. [2021/8865] (DIARI nº 9170, de 09.09.2021)

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «ERAHUMED: herramientas y tecnologías para la Evaluación del Riesgo Ambiental de la Contaminación en los Humedales Mediterráneos en un escenario de cambio climático global. CPI-21-331. (CIDEGENT/2020/043)», a càrrec del Programa per al Suport de Persones Investigadores amb Talent (Pla GenT), Ordre 4/2018, de 7 de març, convocades per Resolució de 19 de desembre de 2019, de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital. [2021/8866] (DIARI nº 9170, de 09.09.2021)

RESOLUCIÓ de 30 juliol de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora en formació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: « DAFEM: desentrañando la física de las estrellas A-F usando datos espaciales y machine learning. CPI-21-334. (CIDEGENT/2020/036)», a càrrec del Programa per al Suport de Persones Investigadores amb Talent (Pla GenT), Ordre 4/2018, de 7 de març, convocades per Resolució de 19 de desembre de 2019, de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital. [2021/8872] (DIARI nº 9170, de 09.09.2021)

RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Estudi del disseny curricular del xinès com a llengua estrangera. CPI-21-337». [2021/8868] (DIARI nº 9170, de 09.09.2021)

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2021, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 7/18, pertanyents al cos superior de gestió en enginyeria tècnica forestal de l’Administració de la Generalitat, A2-13, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2017 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2021/8985] (DIARI nº 9170, de 09.09.2021)

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2021, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 8/18, pertanyents al cos superior de gestió en enginyeria tècnica forestal de l’Administració de la Generalitat, A2-13, torn promoció interna, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2017 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2021/8987] (DIARI nº 9170, de 09.09.2021)