DOGV Ofertes d'ocupació pública

13 juny 2022

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2022, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoca concurs d’accés a una plaça del cos de funcionari docent universitari pel sistema d’accés lliure. [2022/5236] (DIARI nº 9359, de 10.06.2022)


RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2022, per la qual s’acorda donar publicitat a les bases de la convocatòria pública d’ocupació per a la contractació d’un tècnic o una tècnica superiors de documentació sanitària en la Fundació per a la Investigació de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana. Referència 65/2022. [2022/5090] (DIARI nº 9359, de 10.06.2022)


CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 27 de maig de 2022, de la gerent de la Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d’Emergències, pel qual s’executa la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, s’adapta l’oferta d’ocupació pública de 2020 i es publica l’oferta d’ocupació pública de 2021 per al personal de la Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d’Emergències, aprovades i pendents de convocatòria. [2022/5281] (DIARI nº 9359, de 10.06.2022)


RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2022, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoca concurs d’accés a una plaça del cos de funcionari docent universitari pel sistema de promoció interna. [2022/5234] (DIARI nº 9359, de 10.06.2022)


RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2022, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoca concurs d’accés a places del cos de funcionari docent universitari pel sistema d’accés lliure. [2022/5238] (DIARI nº 9359, de 10.06.2022)


RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2022, de la universitat d’Alacant, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos de funcionaris docents universitaris pel sistema d’accés lliure. [2022/5244] (DIARI nº 9359, de 10.06.2022)


RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2022, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal investigador). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: Metabolic Integration and Cell Signaling Group. [2022/5330] (DIARI nº 9359, de 10.06.2022)


RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2022, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a en formació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació en la Comunitat Valenciana: Subvencions del Programa Santiago Grisolia (CIGRIS/2021/089), CPI-22-250». [2022/5086] (DIARI nº 9359, de 10.06.2022)


RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2022, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2022/5170] (DIARI nº 9359, de 10.06.2022)


RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2022, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora en formació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació en la Comunitat Valenciana: Subvencions del Programa Santiago Grisolía (CIGRIS/2021/054), CPI-22-249». [2022/5083] (DIARI nº 9359, de 10.06.2022)


RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2022, de la directora general de Personal Docent, per la qual es nomena un nou membre dels òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu d’ingrés i el procediment per a l’adquisició de noves especialitats en el cos de mestres, convocat per l’Ordre 45/2021, de 28 de desembre. [2022/5398] (DIARI nº 9359, de 10.06.2022)


RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2022, per la qual s’acorda donar publicitat a les bases de la convocatòria pública d’ocupació per a la contractació d’un coordinador o coordinadora de l’àrea d’assajos clínics en la Fundació per a la Investigació de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana. Referència 66/2022. [2022/5092] (DIARI nº 9359, de 10.06.2022)