DOGV Ofertes d'ocupació pública

01 juny 2022

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament de la Mata. Oferta d’ocupació pública per a l’estabilització de l’ocupació temporal de l’any 2022. [2022/4915] (DIARI nº 9351, de 31.05.2022)

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s’aprova el llistat provisional de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per a la provisió de vacants del cos superior de gestió de salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala d’infermers o infermeres de salut pública (A2-S03-01), personal funcionari d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2022/4342] (DIARI nº 9351, de 31.05.2022)

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s’aprova el llistat provisional de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per a la provisió de vacants del cos d’infermers o infermeres inspectors o inspectores de serveis sanitaris de l’Administració de la Generalitat (A2-S04), personal funcionari d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2022/4345] (DIARI nº 9351, de 31.05.2022)

RESOLUCIÓ de 10 maig de 2022 de la directora general de Recursos Humans, per la qual s’aprova el llistat provisional de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per a la provisió de vacants del cos superior de gestió de salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala de seguretat alimentària i laboratori (A2-S03-02), personal funcionari d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2022/4357] (DIARI nº 9351, de 31.05.2022)

Ajuntament de Segart. CORRECCIÓ d’errades de l’oferta d’ocupació pública extraordinària per a estabilització de l’ocupació temporal de l’any 2022. [2022/4894] (DIARI nº 9351, de 31.05.2022)

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es modifica la Resolució de 7 d’abril de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s’aprovena la llista definitiva d’admesos i exclosos en el concurs oposició per a la provisió de vacants de facultatiu o facultativa especialistes de Medicina Interna dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, així com el lloc, la data i l’hora de la prova. [2022/4932] (DIARI nº 9351, de 31.05.2022)

DECRET 69/2022, de 27 de maig, del Consell, pel qual s’adapten les ofertes d’ocupació pública de 2020 i 2021 per al personal de l’Administració de la Generalitat, aprovades i pendents de convocatòria, i s’executa la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. [2022/4930] (DIARI nº 9351, de 31.05.2022)

ACORD de 18 de maig de 2022, del Consell General del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, pel qual s’aprova l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2022. [2022/4986] (DIARI nº 9351, de 31.05.2022)

DECRET 71/2022, de 27 de maig, del Consell, pel qual s’adapten les ofertes d’ocupació pública aprovades i pendents de convocatòria, s’executa la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, i s’aprova l’oferta d’ocupació pública de l’any 2022 en l’àmbit de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2022/4939] (DIARI nº 9351, de 31.05.2022)

RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2022, de la vicepresidenta i presidenta en funcions del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es publica l’oferta pública d’ocupació de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació per a processos d’estabilització derivats de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat 2020. [2022/4882] (DIARI nº 9351, de 31.05.2022)

RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2022, del president del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública 2022 i s’adapten les ofertes d’ocupació pública del CHGUV aprovades i pendents de convocatòria, en execució de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. [2022/4877] (DIARI nº 9351, de 31.05.2022)

RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2022, del director de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual es dona publicitat a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2022. [2022/4971] (DIARI nº 9351, de 31.05.2022)

RESOLUCIÓ 2022-RRHH-479-JUR, de 16 maig de 2022, del director gerent del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló, per la qual es fan públics els acords del Consell de Govern del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló de data 10 de maig de 2022, pels quals s’aproven l’oferta d’ocupació pública ordinària 2022 i l’oferta d’ocupació pública d’estabilització a l’empara de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló. [2022/4691] (DIARI nº 9351, de 31.05.2022)

Ajuntament de Castelló de la Plana. Oferta d’ocupació pública per a l’estabilització de l’ocupació temporal de l’Ajuntament de Castelló de la Plana i els seus organismes autònoms, i del Consorci Pacte Local per l’Ocupació, per a l’any 2022. [2022/4983] (DIARI nº 9351, de 31.05.2022)

Ajuntament d’Almoines. Oferta d’ocupació pública extraordinària per a l’any 2022. [2022/4205] (DIARI nº 9351, de 31.05.2022)

Ajuntament de Bellús. Oferta d’ocupació pública de l’any 2022. [2022/4325] (DIARI nº 9351, de 31.05.2022)

Palau de les Arts Reina Sofia, Fundació de la Comunitat Valenciana. Oferta d’ocupació pública per a l’estabilització de l’ocupació temporal de l’any 2022. [2022/4970] (DIARI nº 9351, de 31.05.2022)

Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SA (VAERSA). Oferta d’ocupació pública per a l’estabilització de l’ocupació temporal de l’any 2022. [2022/4901] (DIARI nº 9351, de 31.05.2022)

Ajuntament d’Albalat dels Sorells. Oferta d’ocupació pública per a l’estabilització de l’ocupació temporal de l’any 2022. [2022/4969] (DIARI nº 9351, de 31.05.2022)

Ajuntament d’Aielo de Malferit. Oferta d’ocupació pública per a l’estabilització de l’ocupació temporal de l’any 2022. [2022/4907] (DIARI nº 9351, de 31.05.2022)

Ajuntament d’Utiel. Oferta d’ocupació pública per a l’estabilització de l’ocupació temporal de l’any 2022. [2022/4926] (DIARI nº 9351, de 31.05.2022)

Ajuntament de Calles. Oferta d’ocupació pública per a l’estabilització de l’ocupació temporal de l’any 2022. [2022/4958] (DIARI nº 9351, de 31.05.2022)

Ajuntament de Benissa. Oferta d’ocupació pública de l’any 2022. [2022/5011] (DIARI nº 9351, de 31.05.2022)

RESOLUCIÓ, de 27 de maig de 2022, de la gerent de la Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d’Emergències, per la qual s’executa la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, s’adapta l’oferta d’ocupació pública de 2020, i es publica l’oferta d’ocupació pública de 2021 per al personal de la Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d’Emergències, aprovades i pendents de convocatòria. [2022/4984] (DIARI nº 9351, de 31.05.2022)

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2022, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publica l’oferta d’ocupació pública de personal d’administració i serveis per a l’any 2022, resultant de la taxa addicional prevista en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. [2022/4892] (DIARI nº 9351, de 31.05.2022)

Ajuntament de Benicàssim. Ampliació de l’oferta d’ocupació pública de l’any 2021 per a la inclusió dels processos d’estabilització i consolidació de l’ocupació temporal. [2022/4889] (DIARI nº 9351, de 31.05.2022)

Ajuntament de Chóvar. Oferta pública d’ocupació per a l’estabilització de l’ocupació temporal de l’any 2022. [2022/5032] (DIARI nº 9351, de 31.05.2022)

Ajuntament de Picanya. Oferta d’ocupació pública de l’any 2022. [2022/4980] (DIARI nº 9351, de 31.05.2022)

Ajuntament de la Vilavella. Modificació de l’oferta d’ocupació pública de l’any 2021. [2022/4992] (DIARI nº 9351, de 31.05.2022)

Ajuntament de Gavarda. Oferta d’ocupació pública per a l’estabilització de l’ocupació temporal de l’any 2022. [2022/4934] (DIARI nº 9351, de 31.05.2022)

Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa. Oferta d’ocupació pública per a l’estabilització de l’ocupació temporal de l’any 2022. [2022/4973] (DIARI nº 9351, de 31.05.2022)

Ajuntament de la Jana. Oferta d’ocupació pública per a l’estabilització d’ocupació temporal. [2022/4271] (DIARI nº 9351, de 31.05.2022)

Ajuntament de Picanya. Modificació de l’oferta d’ocupació pública de l’any 2020. [2022/4982] (DIARI nº 9351, de 31.05.2022)

Ajuntament de Morella. Oferta d’ocupació pública per a l’estabilització de l’ocupació temporal de l’any 2022. [2022/4916] (DIARI nº 9351, de 31.05.2022)

Ajuntament de Pego. Aclariment relatiu a l’oferta d’ocupació pública per a l’estabilització de l’ocupació temporal de l’any 2022. [2022/4987] (DIARI nº 9351, de 31.05.2022)

Ajuntament de Picanya. Oferta d’ocupació pública per a l’estabilització de l’ocupació temporal de l’any 2022. [2022/4979] (DIARI nº 9351, de 31.05.2022)

Ajuntament de Pego. Oferta d’ocupació pública per a l’estabilització de l’ocupació temporal de l’any 2022. [2022/5029] (DIARI nº 9351, de 31.05.2022)

Ajuntament de Real. Oferta d’ocupació pública per a l’estabilització de l’ocupació temporal de l’any 2022. [2022/4925] (DIARI nº 9351, de 31.05.2022)

Ajuntament de Quartell. Oferta d’ocupació pública per a l’estabilització d’ocupació temporal de l’any 2022. [2022/5003] (DIARI nº 9351, de 31.05.2022)

Ajuntament de Sierra Engarcerán. Oferta d’ocupació pública per a l’estabilització de l’ocupació temporal. [2022/3980] (DIARI nº 9351, de 31.05.2022)

Mancomunitat de l’Horta Nord. Modificació de l’oferta d’ocupació pública de l’any 2021. [2022/3983] (DIARI nº 9351, de 31.05.2022)

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2022, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora en formació d’aquest organismo, amb contracte laboral temporal. Projecte: «Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana: Subvencions del Programa Santiago Grisolia (CIGRIS/2021/161), CPI-22-207». [2022/4486] (DIARI nº 9351, de 31.05.2022)

RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2022, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora en formació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana: Subvencions del Programa Santiago Grisolia (CIGRIS/2021/111), CPI-22-208». [2022/4487] (DIARI nº 9351, de 31.05.2022)

RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2022, de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es convoquen a concurs d’accés places del cos de catedràtics i catedràtiques d’universitat pel sistema de promoció interna. [2022/4656] (DIARI nº 9351, de 31.05.2022)

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2022, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista amb el nom de les persones aprovades de les proves selectives d’accés al grup C (subgrup C1), per promoció interna, sector d’administració general, escala administrativa d’aquesta universitat, convocades per la Resolució de 21 de setembre de 2021. [2022/4498] (DIARI nº 9351, de 31.05.2022)

RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2022, de la Universitat de València, per la qual es fa publica la llista provisional de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al grup A (subgrup A1), pel torn lliure, sector d’administració especial, escala tècnica superior d’assessorament lingüístic, d’aquesta universitat, convocades per la Resolució de 23 de febrer de 2022. [2022/4507] (DIARI nº 9351, de 31.05.2022)

RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2022, de la Universitat de València, per la qual es fan públiques les llistes provisionals de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al grup A (subgrup A1), pel torn lliure, sector d’administració especial, escala tècnica superior d’informació, (perfil màrqueting) d’aquesta universitat, convocades per la Resolució de 8 de març de 2022 (BOE 22.03.2022). [2022/4510] (DIARI nº 9351, de 31.05.2022)

RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2022, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista amb els noms de les persones aprovades de les proves selectives d’accés al grup A (subgrup A1), per promoció interna -torn especial-, sector d’administració especial, escala de facultatius, d’arxius i biblioteques d’aquesta universitat, convocades per la Resolució de 17 de juny de 2021. [2022/4503] (DIARI nº 9351, de 31.05.2022)

Mancomunitat de la Valldigna. Oferta pública d’ocupació per a l’any 2020. [2022/3664] (DIARI nº 9351, de 31.05.2022)

Centre Integrat de Serveis Económics SPE S.A. Oferta d’ocupació pública per a l’estabilització de l’ocupació temporal de l’any 2022. [2022/4918] (DIARI nº 9351, de 31.05.2022)

Mancomunitat de Serveis Socials i Turisme de Pego, l’Atzúbia i les Valls. Oferta d’ocupació pública per a l’estabilització de l’ocupació temporal de l’any 2022. [2022/5022] (DIARI nº 9351, de 31.05.2022)

Mancomunitat Intermunicipal Hoya de Buñol-Chiva. Oferta pública d’ocupació per a l’estabilització de l’ocupació temporal de l’any 2022. [2022/5031] (DIARI nº 9351, de 31.05.2022)

Ajuntament de Caudete de las Fuentes. Oferta d’ocupació pública per a l’estabilització de l’ocupació temporal de l’any 2022. [2022/4917] (DIARI nº 9351, de 31.05.2022)

Ajuntament de Cinctorres. Oferta d’ocupació pública per a l’estabilització de l’ocupació temporal de l’any 2022. [2022/4909] (DIARI nº 9351, de 31.05.2022)

Mancomunitat dels Serrans. Oferta extraordinària d’ocupació pública de l’any 2022 per a estabilització d’ocupació temporal. [2022/4689] (DIARI nº 9351, de 31.05.2022)

RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2022, del president executiu del Patronat del Misteri d’Elx, per la qual es fa pública l’oferta d’ocupació pública del Patronat per a l’exercici 2022 i pla d’estabilització previst en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat. [2022/4977] (DIARI nº 9351, de 31.05.2022)

DECRET 70/2022, de 27 de maig , del Consell, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública de personal docent no universitari dependent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, de la Generalitat Valenciana per a l’any 2022, referent als processos d’estabilització previstos en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. [2022/4937] (DIARI nº 9351, de 31.05.2022)

RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2022, del director gerent de la Fundació per a la Investigació de l’Hospital Clínic de la Comunitat Valenciana, Fundació INCLIVA, per la qual es fan publiques les ofertes d’ocupació pública ordinària i d’estabilització per a l’any 2022 de la Fundació per a la Investigació de l’Hospital Clínic de la Comunitat Valenciana, Fundació INCLIVA. [2022/4649] (DIARI nº 9351, de 31.05.2022)

RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2022, del gerent d’Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació, SAU, per la qual es dona publicitat a l’oferta d’ocupació pública per a l’estabilització d’ocupació temporal, que compleix les previsions de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. [2022/4996] (DIARI nº 9351, de 31.05.2022)