DOGV Ofertes d'ocupació pública

02 juny 2022

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament d’Ayora. Oferta d’ocupació pública extraordinària de l’any 2022 per a estabilització d’ocupació temporal. [2022/5045] (DIARI nº 9351, de 31.05.2022)

ACORD de 31 de maig de 2022, per a l’aplicació en les Corts Valencianes de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública i l’aprovació de l’oferta pública d’ocupació de les Corts Valencianes per a l’exercici 2022. [2022/5087] (DIARI nº 9351, de 31.05.2022)

Ajuntament de la Llosa de Ranes. Oferta d’ocupació pública per a l’estabilització d’ocupació temporal 2022. [2022/5067] (DIARI nº 9351, de 31.05.2022)

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, convocatòria número 69/2022. [2022/4920] (DIARI nº 9352, de 01.06.2022)

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, convocatòria número 70/2022. [2022/4922] (DIARI nº 9352, de 01.06.2022)

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocatòria número 71/2022. [2022/4924] (DIARI nº 9352, de 01.06.2022)

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, convocatòria número 72/2022. [2022/4928] (DIARI nº 9352, de 01.06.2022)

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, convocatòria número 73/2022. [2022/4929] (DIARI nº 9352, de 01.06.2022)

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, convocatòria número 74/2022. [2022/4931] (DIARI nº 9352, de 01.06.2022)

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, convocatòria número 75/2022. [2022/4933] (DIARI nº 9352, de 01.06.2022)

Ajuntament de Santa Pola. Bases de la convocatòria dels processos selectius per a proveir en propietat tres places d’agent de policia local. [2022/4270] (DIARI nº 9352, de 01.06.2022)

RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d’accés al cos A1-02, convocatòria 184/18. [2022/4838] (DIARI nº 9352, de 01.06.2022)

RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, convocatòria número 79/2022. [2022/4936] (DIARI nº 9352, de 01.06.2022)

RESOLUCIÓ 447/2022, de 23 de maig de 2022, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es modifica la base primera de les bases generals per a la provisió de llocs de treball d’aquesta agència, el sistema de provisió de la qual és el concurs específic. [2022/4697] (DIARI nº 9352, de 01.06.2022)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 6 de maig de 2022, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual s’eleva a definitiva la llista definitiva de persones admeses per a les proves selectives d’accés, es fa pública la composició de l’òrgan tècnic de selecció i la data de celebració de l’exercici, a les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 23, ajudant o ajudanta de manteniment, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 2/2021. [2022/4817] (DIARI nº 9352, de 01.06.2022)

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2022, de la directora general de Modernització i Relacions amb l’Administració de Justícia, per la qual es convoca la constitució de borses de treball per a la provisió temporal de llocs dels cossos de metges i metgesses forenses de l’Administració de justícia de la Comunitat Valenciana. [2022/4908] (DIARI nº 9352, de 01.06.2022)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 6 de maig de 2022, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual s’eleva a definitiva la llista definitiva de persones admeses per a les proves selectives d’accés, es fa pública la composició de l’òrgan tècnic de selecció i la data de celebració de l’exercici, a les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 80, ajudant o ajudanta de manteniment, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 3/2021. [2022/4818] (DIARI nº 9352, de 01.06.2022)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 6 de maig de 2022, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual s’eleva a definitiva la llista definitiva de persones admeses per a les proves selectives d’accés, es fa pública la composició de l’òrgan tècnic de selecció i la data de celebració de l’exercici, a les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 91, ajudant o ajudanta de manteniment, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 7/2021. [2022/4820] (DIARI nº 9352, de 01.06.2022)

Publicació duplicada de la convocatòria de les proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, sector d’administració especial, escala tècnica bàsica d’arquitectura-delineant, pel torn lliure, convocades per la Resolució de 14 de febrer de 2022, del rectorat de la Universitat de València. [2022/4645] (DIARI nº 9352, de 01.06.2022)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 6 de maig de 2022, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, es fa pública la composició de l’òrgan tècnic de selecció i la data de celebració de l’exercici, a les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 82, supervisor o supervisora d’auxiliars de servei, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 6/2021. [2022/4821] (DIARI nº 9352, de 01.06.2022)

RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2022, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2022/4672] (DIARI nº 9352, de 01.06.2022)

Ajuntament de Vinaròs. Convocatòria per a proveir en propietat una plaça de tècnic o tècnica auxiliars de turisme. [2022/4240] (DIARI nº 9352, de 01.06.2022)

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), convocatòria número 76/2022. [2022/4935] (DIARI nº 9352, de 01.06.2022)