DOGV Ofertes d'ocupació pública

25 febrer 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2019, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es declara conclòs el procediment i desertes dues places del cos de catedràtics i catedràtiques d’universitat. [2019/1737] (DIARI nº 8492, de 22.02.2019)

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2019, del director de l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directores i directors dels centres de l’ISEACV. [2019/1343] (DIARI nº 8492, de 22.02.2019)

Ajuntament de Xàtiva. Bases i convocatòria de les proves selectives per a la cobertura en propietat d’una plaça de comissari o comissària, inclosa en el subgrup A1 de titulació, mitjançant sistema selectiu de concurs oposició, per promoció interna en la modalitat interadministrativa amb mobilitat. Expedient 8063/2018. [2019/749] (DIARI nº 8492, de 22.02.2019)

RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Frontofocometría empleando la notación vectorial para la medida de la potencia dióptrica en lentes oftálmicas.CPI-19-045». [2019/1642] (DIARI nº 8492, de 22.02.2019)

RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Conveni amb la Universitat d’Alacant, Ajuntament d’Ontinyent, Caixa Ontinyent i Ontinet.com, SL.U. per a la creació de la càtedra universitària Ajuntament d’Ontinyent-Caixa Ontinyent-ESET per a la innovació i configuració de territoris intel·ligents.CPI-19-049». [2019/1643] (DIARI nº 8492, de 22.02.2019)

RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «A new boost for green jobs, growth and sustainability-construye2020_plus. CPI-19-050». [2019/1644] (DIARI nº 8492, de 22.02.2019)

RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Desarrollo del proyecto FLEXENS2 (PRO18-0047). CPI-19-051». [2019/1645] (DIARI nº 8492, de 22.02.2019)

RESOLUCIÓ de 18 de febrer 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de personal funcionari interí de programa temporal d’investigació: «Determinación de nuevos biomarcadores por resonancia magnética nuclear en fluidos corporales. FIPI19-01». [2019/1641] (DIARI nº 8492, de 22.02.2019)