DOGV Ofertes d'ocupació pública

14 febrer 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Mancomunitat de la Ribera Alta. Correcció d’errades de l’oferta d’ocupació pública de 2017. [2019/999] (DIARI nº 8480, de 06.02.2019)

RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2019, de la Universitat d’Alacant, per la qual es nomena el tribunal que ha de resoldre el procés selectiu convocat per Resolució de 19 de desembre de 2018, per a l’accés a l’escala tècnica de la Universitat d’Alacant. Referència A03/18. [2019/1256] (DIARI nº 8485, de 13.02.2019)

Ajuntament de Miramar. Oferta pública d’ocupació per a l’any 2019. [2019/1104] (DIARI nº 8485, de 13.02.2019)

RESOLUCIÓ de 7 de febrer 2019, de la Universitat d’Alacant, per la qual es nomena el tribunal que ha de resoldre el procés selectiu convocat per Resolució de 19 de desembre de 2018, per a l’accés a l’escala tècnica oficial especialista de la Universitat d’Alacant. Referència C13/18. [2019/1261] (DIARI nº 8485, de 13.02.2019)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució d’1 de febrer de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «TECNOTEST: desarrollo de un procedimiento de detección temprana y prevención de adicciones tecnológicas en la adolescencia. CPI-19-020». [2019/1368] (DIARI nº 8485, de 13.02.2019)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2019, del Rectorat, de correcció d’errades de la Resolució de 21 de gener de 2019, del Rectorat, per la qual es publica la modificació de la relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis. [2019/1284] (DIARI nº 8485, de 13.02.2019)