DOGV Ofertes d'ocupació pública

15 febrer 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2019, de la Universitat Miguel Hernández, per la qual es corregeix un error en la de 21 de desembre de 2018, per la qual es convoca un concurs d’accés a places de cossos docents universitaris. [2019/1313] (DIARI nº 8486, de 14.02.2019)

RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2019, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es designa l’òrgan tècnic de selecció de les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’administració general, A1-01, sector administració general, torn d’accés lliure, convocatòria 31/16, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/1325] (DIARI nº 8486, de 14.02.2019)

RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2019, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es designa l’òrgan tècnic de selecció de les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’administració general, A1-01, sector administració general, torn de promoció interna, convocatòria 32/16, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/1326] (DIARI nº 8486, de 14.02.2019)

Convocatòria per a la constitució de diverses borses de treball per a efectuar la contractació laboral temporal de capatassos o capatasses forestals i de conservació del medi natural i de peons operaris o peones operàries per a treballs forestals i de conservació del medi natural. [2019/1379] (DIARI nº 8486, de 14.02.2019)

RESOLUCIÓ de 4 de febrer de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Desarrollo de nuevos cosméticos antipolución, urbancream del programa de financiación de proyectos de I+D+I del CDTI. CPI-19-027». [2019/1137] (DIARI nº 8486, de 14.02.2019)

RESOLUCIÓ de 4 de febrer de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Generación of 17F with the storm reactor-application to the synthesis of fluorinated compounds. CPI-19-028». [2019/1138] (DIARI nº 8486, de 14.02.2019)

RESOLUCIÓ de 4 de febrer de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Chemistry and interface control of novel 2DPnictogen nanomaterials (2D-PNICTOCHEM). CPI-19-029». [2019/1139] (DIARI nº 8486, de 14.02.2019)

RESOLUCIÓ de 4 de febrer de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Convenio de colaboración para la realización de algunas tareas relativas al programa estratégico de investigación Centro de Excelencia Severo Ochoa «Institut de Física Corpuscular» (REF.SEV-2014-0398). CPI-19-037». [2019/1140] (DIARI nº 8486, de 14.02.2019)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 4 de febrer de 2019, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d’una borsa de treball de personal tècnic de suport a la investigació d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei. Grup d’investigació 038: Psicopatologia, Avaluació i Tractament dels Trastorns Emocionals. [2019/1354] (DIARI nº 8486, de 14.02.2019)