DOGV Ofertes d'ocupació pública

20 febrer 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament de Benicàssim. Bases i convocatòria de les proves selectives per a proveir per promoció interna tres places d’operari o operària del poliesportiu i instal·lacions esportives pel sistema d’oposició. [2019/1228] (DIARI nº 8489, de 19.02.2019)

Universitat de València. RESOLUCIÓ de 15 de febrer de 2019, del Rectorat, per la qual es convoca concurs per a la provisió interina de places de professorat contractat doctor. Convocatòria número 13. [2019/1570] (DIARI nº 8489, de 19.02.2019)

Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante. Bases i convocatòria d’un procés selectiu, per mitjà de promoció interna, per a cobrir places d’oficial mecànic i ordenances. [2019/1220] (DIARI nº 8489, de 19.02.2019)

RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Nanomateriales fotoactivos avanzados a medida. CPI-19-041», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa». [2019/1486] (DIARI nº 8489, de 19.02.2019)

RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Asociar los datos: bases de datos integradas del teatro clásico español. CPI-19-039», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa». [2019/1485] (DIARI nº 8489, de 19.02.2019)

RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors sèniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Sabor y origen de la materia. CPI-19-042», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa». [2019/1487] (DIARI nº 8489, de 19.02.2019)

RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Red de Terapia Celular (TERCEL) (RD16/0011/0017), (Programa RETICS del Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades). CPI-19-021», finançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa». [2019/1526] (DIARI nº 8489, de 19.02.2019)

RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora en formació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Modulación del eje óxido nítrico-guanilato ciclasa soluble-GMPC como nueva diana farmacológica para el tratamiento del asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). CPI-19-043». Programa Prometeu per a grups d’investigació d’Excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. (GVPROMETEO2017-023). [2019/1529] (DIARI nº 8489, de 19.02.2019)

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2019, del director gerent del Consorci Espacial Valencià - Val Space Consortium (VSC), per la qual s’anuncia convocatòria pública per a la provisió d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors en aquest organisme, per mitjà de contracte laboral temporal d’obra o servei determinat, per a la realització del projecte «Multipactor prediction techniques for GNSS signals». Codi (VSC1901). [2019/1248] (DIARI nº 8489, de 19.02.2019)