DOGV Ofertes d'ocupació pública

06 febrer 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa d’ocupació temporal per al nomenament de funcionaris i funcionàries interins i/o el nomenament provisional per millora d’ocupació, cos superior tècnic d’investigadors científics, escala investigador, A1-28-02, sector d’administració especial, corresponent a l’OEP-2015. [2019/899] (DIARI nº 8479, de 05.02.2019)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2019, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d’una borsa de treball de personal investigador d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei vinculat al projecte «Sistemas cuánticos para el desarrollo de dispositivos optoelectrónicos (Q-Devices)». Referència PROMETEO/2018/098. [2019/958] (DIARI nº 8479, de 05.02.2019)

RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca borsa d’ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí o nomenament provisional per millora d’ocupació, cos superior tècnic de personal investigador científic, escala: científic o científica titular, A1-28-01, sector d’administració especial corresponent a l’OEP-2015. [2019/898] (DIARI nº 8479, de 05.02.2019)

RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2019, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció de dues places de personal investigador d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps complet. Projecte: «Visión a través de medios turbios y en bajas condiciones de iluminación infrarroja mediante sensores single-pixel y técnicas de compressive sensing». Codi: FIS2015-72872-EXP. [2019/957] (DIARI nº 8479, de 05.02.2019)