DOGV Ofertes d'ocupació pública

19 febrer 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

ORDRE 3/2016, de 8 de febrer de 2019, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés a l’escala APF-01-01 subaltern, torn promoció interna i tor promoció interna per a persones amb diversitat funcional, convocatòria 43/16, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/1455] (DIARI nº 8488, de 18.02.2019)

RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2019, de la directora general de Recursos Humans, per la qual anuncia una convocatòria pública per a la provisió de la plaça de director/a econòmic/a de Centre A de l’Hospital La Magdalena (lloc número 59421), dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, pel procediment de lliure designació. [2019/1159] (DIARI nº 8488, de 18.02.2019)

Diputació Provincial d’Alacant. Bases i convocatòria de les proves selectives per a cobrir, pel procediment de concurs oposició, tres places d’arquitecta o arquitecte tècnics. [2019/1158] (DIARI nº 8488, de 18.02.2019)

RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Temperatura y selección sexual:¿un nuevo marco para estudiar el riesgo de extinción por el calentamiento global?. CPI-19-038». Programa SEJI 2018 (subvencions a l’excel·lència científica de júniors investigadors) (SEJI/2018/037). [2019/1357] (DIARI nº 8488, de 18.02.2019)

RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Evolución dirigida de virus oncolíticos. CPI-19-040», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa». [2019/1359] (DIARI nº 8488, de 18.02.2019)

RESOLUCIÓ de 8 febrer de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora en formació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Chemistry and interface control of novel 2DPnictogen nanomaterials (CIDEGENT), CPI-19-030», a càrrec del Programa per al suport de persones investigadores amb talent (Pla GenT) convocades per Resolució de 7 de maig de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. [2019/1355] (DIARI nº 8488, de 18.02.2019)