DOGV Ofertes d'ocupació pública

12 febrer 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors i directores de centres docents públics de la Generalitat. [2019/1215] (DIARI nº 8483, de 11.02.2019)

RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2019, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoquen proves selectives per al’ingrés en l’escala oficial especialista d’aquesta universitat (grup C, subgrup C1. Referència C01/19. [2019/1058] (DIARI nº 8483, de 11.02.2019)

RESOLUCIÓ d’1 de febrer de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «TECNOTEST: desarrollo de un procedimiento de detección temprana y prevención de adicciones tecnológicas en la adolescencia. CPI-19-020». [2019/1112] (DIARI nº 8483, de 11.02.2019)

RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’oficial o oficiala de laboratori de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Enhancing Health Systems sustainability by providing cost-efficiency data of evidenced based interventions for chronic management in stratified population based on clinical socio-economic determinants (EFFICHRONIC). CPI-19-019». [2019/1111] (DIARI nº 8483, de 11.02.2019)

RESOLUCIÓ d’1 de febrer de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Descifrando los mecanismos del léxico mental: desde el aprendizaje ortográfico hasta la integración semàntica CPI-19-022», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa». [2019/1113] (DIARI nº 8483, de 11.02.2019)

RESOLUCIÓ de 4 de febrer de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Plasmónica basada en óxidos para fotodetectores de IR. CPI-19-023», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa». [2019/1114] (DIARI nº 8483, de 11.02.2019)