DOGV Ofertes d'ocupació pública

18 febrer 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball de naturalesa funcionarial en la Presidència de la Generalitat, convocatòria número 1/2019. [2019/1461] (DIARI nº 8487, de 15.02.2019)

RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, convocatòria número 2/2019. [2019/1462] (DIARI nº 8487, de 15.02.2019)

RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, convocatòria número 4/2019. [2019/1464] (DIARI nº 8487, de 15.02.2019)

RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacants de naturalesa funcionarial en l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), convocatòria número 11/2019. [2019/1471] (DIARI nº 8487, de 15.02.2019)

RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT), convocatòria número 5/2019. [2019/1465] (DIARI nº 8487, de 15.02.2019)

RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocatòria número 6/2019. [2019/1466] (DIARI nº 8487, de 15.02.2019)

RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en LABORA, Servei Valencià d’Ocupació i Formació, convocatòria número 7/2019. [2019/1469] (DIARI nº 8487, de 15.02.2019)

RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors sèniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Magneto-hidrodinàmica relativista computacional. CPI-19-035». [2019/1303] (DIARI nº 8487, de 15.02.2019)

RESOLUCIÓ de 4 de febrer de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «UE_SRIC_Strenghtening capacities for better health care to refugee and migrant children (EU_CAREVET). CPI-19-033». [2019/1298] (DIARI nº 8487, de 15.02.2019)

RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Chemistry and interface control of novel 2DPnictogen nanomaterials (2D-PNICTOCHEM). CPI-19-031». [2019/1295] (DIARI nº 8487, de 15.02.2019)

RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Unidad de Excelencia «María de Maeztu» (2016-2019) MDM-2015-0538. CPI-19-034». [2019/1300] (DIARI nº 8487, de 15.02.2019)

RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica especialistes de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «UE_SRIC_Tools and good practices in doctoral mobility (DOCMOB). CPI-19-032». [2019/1296] (DIARI nº 8487, de 15.02.2019)

RESOLUCIÓ de 2 de gener de 2019, de la Presidència de la Generalitat, per la qual s’aprova la modificació de la denominació del lloc de viceintervenció a viceintervenció segona de la Diputació Provincial de València. [2019/1375] (DIARI nº 8487, de 15.02.2019)

RESOLUCIÓ d’11 de febrer de 2019, per la qual es modifica la Relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis de la Universitat Miguel Hernández d’Elx. [2019/1342] (DIARI nº 8487, de 15.02.2019)

RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, convocatòria número 10/2019. [2019/1470] (DIARI nº 8487, de 15.02.2019)

RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, convocatòria número 12/2019. [2019/1496] (DIARI nº 8487, de 15.02.2019)

RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Cooperació i Solidaritat, convocatòria número 13/2019. [2019/1497] (DIARI nº 8487, de 15.02.2019)

RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició de la Comissió de Seguiment de les Borses d’Ocupació Temporal. [2019/1286] (DIARI nº 8487, de 15.02.2019)

RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, convocatòria número 3/2019. [2019/1463] (DIARI nº 8487, de 15.02.2019)