DOGV Ofertes d'ocupació pública

21 febrer 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Statistical learning for remote sensing data analysis (SEDAL). CPI-19-047». [2019/1539] (DIARI nº 8490, de 20.02.2019)

RESOLUCIÓ de 20 de gener de 2019, de la directora general de Recursos Humans, per la qual anuncia una convocatòria pública per a la provisió de la plaça de director/a del centre de Salut Pública d’Utiel (lloc número 41204), dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, pel procediment de lliure designació. [2019/1281] (DIARI nº 8490, de 20.02.2019)

Ajuntament de Guadassuar. Bases i convocatòria per a proveir una plaça d’oficial de policia local pel sistema de promoció interna interadministrativa amb mobilitat. [2019/1257] (DIARI nº 8490, de 20.02.2019)

Ajuntament de Requena. Oferta d’ocupació pública per a l’any 2018. [2019/1302] (DIARI nº 8490, de 20.02.2019)

RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «De la física del LHC a las claves del universo primordial en la era de los datos. CPI-19-044». Programa Prometeu per a grups d’investigació d’Excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. (GVPROMETEO2017-033). [2019/1536] (DIARI nº 8490, de 20.02.2019)

RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «UE_SRIC_Development of a training program for improving the well-ageing of persons with Down Syndrome. CPI-19-046». [2019/1537] (DIARI nº 8490, de 20.02.2019)

RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Caracterización estructural y molecular de mucosa respiratoria. CPI-19-048». [2019/1543] (DIARI nº 8490, de 20.02.2019)