DOGV Ofertes d'ocupació pública

23 febrer 2021

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 18 de febrer de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa d’ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d’ocupació, del cos superior tècnic de l’administració de la Generalitat, A1-01, sector d’administració general, corresponent a l’OOP-2016. [2021/1510] (DIARI nº 9025, de 22.02.2021)

RESOLUCIÓ de 18 de febrer de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa d’ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d’ocupació, del cos superior tècnic d’arquitectura, A 1-18, sector d’administració especial, corresponent a l’OOP-2016. [2021/1511] (DIARI nº 9025, de 22.02.2021)

RESOLUCIÓ de 18 de febrer de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa d’ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d’ocupació, del cos auxiliar de l’Administració de la Generalitat, auxiliar de gestió C2-01-01, sector d’administració general, corresponent a l’OOP-2016. [2021/1516] (DIARI nº 9025, de 22.02.2021)

RESOLUCIÓ de 18 de febrer de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa d’ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d’ocupació, del cos administratiu de l’Administració de la Generalitat, C1-01, sector d’administració general, corresponent a l’OOP-2016. [2021/1513] (DIARI nº 9025, de 22.02.2021)

RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es corregeixen errors de les resolucions de la directora general de Recursos Humans per les quals es convoca concurs oposició per a la provisió de vacants de farmacèutic o farmacèutica d’àrea de salut, metge o metgessa del treball, metge o metgessa de documentació clínica i admissió i òptic o òptica optometristes, gestionades per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2021/1390] (DIARI nº 9025, de 22.02.2021)

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca concurs oposició per a la provisió de vacants d’odontòleg o odontòloga gestionades per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2021/1377] (DIARI nº 9025, de 22.02.2021)

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca concurs oposició per a la provisió de vacants de metge o metgessa d’urgència hospitalària gestionades per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2021/1379] (DIARI nº 9025, de 22.02.2021)

RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca concurs oposició per a la provisió de vacants de pediatria d’equip d’atenció primària gestionades per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2021/1388] (DIARI nº 9025, de 22.02.2021)

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca concurs oposició per a la provisió de vacants de tècnic o tècnica especialistes en radiodiagnòstic d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2021/1389] (DIARI nº 9025, de 22.02.2021)

RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2021, de la directora general de Recursos Humans per la qual es convoca concurs oposició per a la provisió de vacants de tècnic o tècnica especialistes en medicina nuclear d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2021/1427] (DIARI nº 9025, de 22.02.2021)

RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Ambientes de trabajo sostenibles y teletrabajo. CPI-21-030». [2021/1256] (DIARI nº 9025, de 22.02.2021)

RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Hacia una terapia de fagos contra bacterias multirresistentes. CPI-21-031». [2021/1257] (DIARI nº 9025, de 22.02.2021)

RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Mecanismos moleculares que regulan el establecimiento de diversidad celular en la neocorteza de mamíferos. CPI-21-035», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa». [2021/1259] (DIARI nº 9025, de 22.02.2021)

RESOLUCIÓ de 15 de febrer de 2021, del director general de l’Institut Valencià de Finances, per la qual es convoca la provisió definitiva del lloc LR003, tècnic o tècnica del Departament d’Operacions, mitjançant un procediment de promoció interna per concurs oposició. [2021/1491] (DIARI nº 9025, de 22.02.2021)

RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Estudios de desarrollo de la corteza cerebral: desde la generación de células madre hasta la migración neuronal. CPI-21-026». [2021/1255] (DIARI nº 9025, de 22.02.2021)