DOGV Ofertes d'ocupació pública

04 febrer 2021

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament de l’Alcúdia. Convocatòria del procés selectiu per a cobrir la plaça de conserge del cementeri municipal. [2021/713] (DIARI nº 9012, de 03.02.2021)

Ajuntament de Redován. Oferta d’ocupació pública per a l’any 2020. [2021/779] (DIARI nº 9012, de 03.02.2021)

Ajuntament de Catarroja. Convocatòria del procés selectiu per a cobrir en comissió de serveis el lloc de gestor o gestora de promoció lingüística. [2021/685] (DIARI nº 9012, de 03.02.2021)

Ajuntament de Sedaví. Oferta d’ocupació pública per a l’any 2020. [2021/725] (DIARI nº 9012, de 03.02.2021)

RESOLUCIÓ 32/2021, de 26 de gener, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió temporal de diferents llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial de l’Agència, per funcionaris i funcionàries de carrera de les diferents administracions públiques. [2021/857] (DIARI nº 9012, de 03.02.2021)

Ajuntament de l’Olleria. Convocatòria i bases reguladores del procés selectiu per a la provisió en propietat de dues places d’agent de policia local. [2021/723] (DIARI nº 9012, de 03.02.2021)

Ajuntament de Quart de Poblet. Convocatòria del procés selectiu per a la provisió en propietat de huit places d’agents de policia local. [2021/691] (DIARI nº 9012, de 03.02.2021)

Ajuntament de Sueca. Convocatòria i bases dels processos selectius per a cobrir diverses places de personal funcionari. [2021/801] (DIARI nº 9012, de 03.02.2021)

Ajuntament de Xeresa. Bases de la convocatòria del procés selectiu per a cobrir una plaça d’agent de la policia local. [2021/728] (DIARI nº 9012, de 03.02.2021)

RESOLUCIÓ de 8 de gener de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Establecimiento de las bases para la colaboración para el desarrollo del proyecto -control del mosquito tigre y mosca negra en la provincia de Castellón. CPI-20-477». [2021/669] (DIARI nº 9012, de 03.02.2021)

RESOLUCIÓ de 14 de gener de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «CATCOM/DICAT. Bases de datos integradas del teatro clásico español (segunda fase). CPI-20-469», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa». [2021/666] (DIARI nº 9012, de 03.02.2021)

RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Técnicas de aprendizaje automático aplicadas al análisis computacional de escenas sonoras y la síntesis de entornos inmersivos. CPI-20-470». Ajudes per a grups consolidables de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (AICO/2020/154). [2021/667] (DIARI nº 9012, de 03.02.2021)

RESOLUCIÓ de 8 de gener de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Arqueología del tardiglaciar y postglaciar: variabilidad funcional entre los sitios de las áreas litorales y la media montaña mediterránea. CPI-20-476». Ajudes per a grups consolidables de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (AICO/2020/097). [2021/668] (DIARI nº 9012, de 03.02.2021)

RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2021, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses, la composició del tribunal i la data de realització dels exercicis de les proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, denominació especialista tècnic de taller. Referència 2020/24358. [2021/809] (DIARI nº 9012, de 03.02.2021)

RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2021, del director gerent del Consorci Espacial Valencià - Val Space Consortium (VSC), per la qual s’anuncia una convocatòria pública per a la provisió de dues places d’investigador o investigadora no doctors en aquest organisme, per mitjà de contracte laboral temporal d’obra o servei determinat a temps parcial, per a la realització del Projecte «Multipactor prediction techniques for GNSS signals». Codi (VSC2102). [2021/759] (DIARI nº 9012, de 03.02.2021)

RESOLUCIÓ de 20 de gener, de la presidenta de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva per la qual s’aprova la convocatòria corresponent a l’any 2021 d’avaluació per a la contractació de professorat en les universitats valencianes en les figures de professora o professor contractat doctor, professora o professor ajudant doctor i professora o professor d’universitat privada. [2021/748] (DIARI nº 9012, de 03.02.2021)

ACORD de 29 de gener de 2021, del Consell, d’aprovació del Programa especial de productivitat de prestació de mòduls addicionals de reforç en equips d’atenció primària en 2021. [2021/925] (DIARI nº 9012, de 03.02.2021)