DOGV Ofertes d'ocupació pública

10 febrer 2021

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament de Xirivella. Llista definitiva de persones admeses i excloses en eel procés selectiu per a la creació d’una de borsa de treball de tècnic o tècnica de serveis jurídics. [2021/1065] (DIARI nº 9016, de 09.02.2021)

Ajuntament de Xirivella. Llistes provisionals de persones admeses i excloses, composició del tribunal de selecció i data del primer exercici per al procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball de tècnic o tècnica mitjans de gestió adscrits a recursos humans, subjecta a diversitat funcional i sense diversitat funcional. [2021/1086] (DIARI nº 9016, de 09.02.2021)


Ajuntament d’Elx. Convocatòria del procés selectiu per a cobrir una plaça d’inspector o inspectora de policia local. [2021/1031] (DIARI nº 9016, de 09.02.2021)


RESOLUCIÓ de 4 de febrer de 2021, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoca a concurs una plaça de personal docent i investigador en règim de contractació laboral per al curs 2020/2021. [2021/1067] (DIARI nº 9016, de 09.02.2021)


RESOLUCIÓ de 20 de gener de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Unidad de Excelencia María de Maeztu 2020-2023. CPI-21-018». [2021/846] (DIARI nº 9016, de 09.02.2021)


RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Housing for immigrants and community integration in Europe and beyond: strategies, policies, dwellings, and governance (MERGING). CPI-20-486». [2021/844] (DIARI nº 9016, de 09.02.2021)


RESOLUCIÓ de 21 de gener de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’oficial o oficiala de laboratori de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Unidad de Excelencia María de Maeztu 2020-2023. CPI-21-019». [2021/847] (DIARI nº 9016, de 09.02.2021)


RESOLUCIÓ de 20 de gener de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora en formació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Estudios perturbativos y no perturbativos del modelo estándar y sus extensiones. CPI-21-017». Programa Prometeu per a grups d’investigació d’Excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. (GVPROMETEO2019-087). [2021/845] (DIARI nº 9016, de 09.02.2021)


RESOLUCIÓ de 21 de gener de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Unidad de Excelencia María de Maeztu 2020-2023. CPI-21-020». [2021/848] (DIARI nº 9016, de 09.02.2021)