DOGV Ofertes d'ocupació pública

18 febrer 2021

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 10 de febrer de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants dels òrgans tècnics de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d’accés als cossos APF-01-02, APF-01-03 i APF-04-01, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de 2017, 2018 i 2019 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2021/1251] (DIARI nº 9022, de 17.02.2021)

RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es corregeix un error de la Resolució de la directora general de Recursos Humans per la qual es convoca un concurs oposició per a la provisió de vacants d’infermer o infermera SAMU d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2021/1391] (DIARI nº 9022, de 17.02.2021)

RESOLUCIÓ de 3 de febrer de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Cátedra de empresa y humanismo durante el ejercicio 2017. CPI-21-006». [2021/1104] (DIARI nº 9022, de 17.02.2021)

RESOLUCIÓ de 4 de febrer de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Roma hispana. Inteligencia artificial y nuevas tecnologías aplicadas al estudio, la musealización y la puesta en valor de patrimonio cultural español. CPI-21-014». Ajudes per a grups consolidables de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (AICO/2020/083). [2021/1105] (DIARI nº 9022, de 17.02.2021)

RESOLUCIÓ de 3 de febrer de 2021, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen proves selectives de promoció interna per a l’accés a l’escala del grup C, subgrup C1, sector administració especial, escala tècnica bàsica de laboratoris. Referència 2021/3149. [2021/1017] (DIARI nº 9022, de 17.02.2021)

RESOLUCIÓ de 3 de febrer de 2021, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen proves selectives de promoció interna per a l’accés a l’escala del grup C, subgrup C1, sector administració especial, escala tècnica bàsica de laboratoris. Referència 2021/3150. [2021/1018] (DIARI nº 9022, de 17.02.2021)

RESOLUCIÓ de 3 de febrer de 2021, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen proves selectives de promoció interna per a l’accés a l’escala del grup A, subgrup A2, sector administració especial, escala tècnica mitjana d’informàtica. Referència 2021/3151. [2021/1019] (DIARI nº 9022, de 17.02.2021)

RESOLUCIÓ de 3 de febrer de 2021, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen proves selectives de promoció interna per a l’accés a l’escala del grup A, subgrup A2, sector administració especial, escala tècnica mitjana de laboratoris. Referència 2021/3152. [2021/1020] (DIARI nº 9022, de 17.02.2021)

RESOLUCIÓ d’11 de febrer de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de funcionari o funcionària interins de programa temporal d’investigació: «Desarrollo del entorno Web Center Sites de Oracle del Gestor de Contenidos Web UV y su ecosistema de aplicaciones interactivas, FIPI21-01». [2021/1322] (DIARI nº 9022, de 17.02.2021)

RESOLUCIÓ de 4 de febrer de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Roma hispana. Inteligencia artificial y nuevas tecnologías aplicadas al estudio, la musealización y la puesta en valor de patrimonio cultural español. CPI-21-052».Ajudes per a grups consolidables de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (AICO/2020/083). [2021/1107] (DIARI nº 9022, de 17.02.2021)

RESOLUCIÓ de 3 de febrer de 2021, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen proves selectives de promoció interna per a l’accés a l’escala del grup A, subgrup A2, sector administració general, escala mitjana d’administració. Referència 2021/3148. [2021/1014] (DIARI nº 9022, de 17.02.2021)

RESOLUCIÓ de 4 de febrer de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors sèniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Regulación del comportamiento de las células madre neurales por el medio sistémico: el nicho extendido. CPI-21-012», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa». [2021/1108] (DIARI nº 9022, de 17.02.2021)

RESOLUCIÓ de 3 de febrer de 2021, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen proves selectives de promoció interna per a l’accés a l’escala del grup A, subgrup A1, sector administració especial, escala tècnica superior d’informàtica. Ref. 2021/3155. [2021/1025] (DIARI nº 9022, de 17.02.2021)

RESOLUCIÓ de 3 de febrer de 2021, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen proves selectives de promoció interna per a l’accés a l’escala del grup A, subgrup A1, sector administració especial, escala tècnica superior de biblioteques. Ref. 2021/3154. [2021/1023] (DIARI nº 9022, de 17.02.2021)

RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2021, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen places pel sistema de concurs d’accés de torn lliure al cos de professors i professores titulars d’universitat. [2021/1201] (DIARI nº 9022, de 17.02.2021)

RESOLUCIÓ de 3 de febrer de 2021, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen proves selectives de promoció interna per a l’accés a l’escala del grup A, subgrup A1, sector administració especial, escala tècnica superior de laboratoris. Referència 2021/3156. [2021/1026] (DIARI nº 9022, de 17.02.2021)

Ajuntament de Chiva. Convocatòria per a proveir en propietat cinc places d’oficial o oficiala de la policia local. [2021/1277] (DIARI nº 9022, de 17.02.2021)