DOGV Ofertes d'ocupació pública

11 febrer 2021

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament d’Alcalà de Xivert. Extracte de les bases de la convocatòria per a la provisió en propietat de set places d’agent de la policia local, quatre per torn lliure i tres per torn de mobilitat, vacants en la plantilla. [2021/1146] (DIARI nº 9017, de 10.02.2021)

RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2021, de la Universitat d’Alacant, per la qual, d’acord amb les competències atribuïdes per la normativa vigent, es nomena el tribunal que ha de resoldre el procés selectiu convocat per la Resolució d’1 d’octubre de 2020, per a l’accés a l’escala oficial especialista de la Universitat d’Alacant. Referència C14/20. [2021/1029] (DIARI nº 9017, de 10.02.2021)

RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Supporting the cross-border use of Road Traffic Data with Linked Open Data based on DATEX II (LOD-RoadTran18). CPI-20-493». [2021/851] (DIARI nº 9017, de 10.02.2021)

RESOLUCIÓ de 21 de gener de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Simulación computacional de la actividad de la proteasa principal del SARS-COV-2. CPI-20-491». [2021/850] (DIARI nº 9017, de 10.02.2021)

RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Fostering institutional transformation of R&I policies in european universities. (FIT FORTHEM). CPI-20-494». [2021/853] (DIARI nº 9017, de 10.02.2021)

RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Fostering institutional transformation of R&I policies in european universities. (FIT FORTHEM). CPI-20-495». [2021/854] (DIARI nº 9017, de 10.02.2021)

RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Integración de ómicas para el análisis de las interacciones gen-dieta en enfermedades cardiometabólicas: incorporación de la perspectiva de género en la nutrición de precisión. CPI-20-506» Programa Prometeu per a grups d’investigació d’Excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, (GVPROMETEO2017-017). [2021/855] (DIARI nº 9017, de 10.02.2021)

Ajuntament d’Elx. Convocatòria del procés selectiu per a la provisió d’una plaça d’intendent o intendenta de policia local. [2021/1024] (DIARI nº 9017, de 10.02.2021)