DOGV Ofertes d'ocupació pública

28 novembre 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2019, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca un concurs oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants del cos de subalterns i subalternes de gestió sanitària de l’Administració de la Generalitat (APF-S01), funcionaris o funcionàries d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2019/10810] (DIARI nº 8686, de 27.11.2019)

RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2019, del director general de l’Institut Valencià d’Atenció Social-Sanitària, per la qual es publiquen els resultats provisionals corresponents al procés de cobertura de llocs temporals convocat mitjançant Resolució d’11 de juliol de 2018, del director general de l’Institut Valencià d’Atenció Social-Sanitària. [2019/11275] (DIARI nº 8686, de 27.11.2019)

RESOLUCIÓ de 19 de novembre de 2019, del Rectorat, per la qual es convoca un concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2019-2020. Convocatòria número 17. [2019/11106] (DIARI nº 8686, de 27.11.2019)

RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 2019, del Director General de l’Institut Valencià d’Atenció Social-Sanitària, per la qual es publica la relació provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés a la categoria de fisioterapeuta, grup B, torn de promoció interna, Convocatòria 01/17, corresponent a l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2017. [2019/11271] (DIARI nº 8686, de 27.11.2019)

RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 2019, del Director General de l’Institut Valencià d’Atenció Social i Sanitària, per la qual es publica la relació provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés a la categoria de fisioterapeuta, grup B, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, Convocatòria 02/17, corresponent a l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2017. [2019/11270] (DIARI nº 8686, de 27.11.2019)

RESOLUCIÓ de 19 de novembre de 2019, del Rectorat, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2019-2020. Convocatòria número 16. [2019/11101] (DIARI nº 8686, de 27.11.2019)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 12 de novembre de 2019, del Rectorat, per la qual es convoca un concurs públic per a cobrir places de personal laboral docent contractat a temps parcial (professorat associat laboral - convocatòria ordinària número 3, curs acadèmic 2019-2020). [2019/11273] (DIARI nº 8686, de 27.11.2019)

RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 2019, del Director General de l’Institut Valencià d’Atenció Social-Sanitària, per la qual es publica la relació provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés a la categoria de terapeuta/terapeuta ocupacional, grup B, torn de promoció interna, convocatòria 02/16, corresponent a l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2016. [2019/11278] (DIARI nº 8686, de 27.11.2019)

RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2019, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca un concurs oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants del cos d’administratius i administratives de gestió sanitària de l’Administració de la Generalitat (C1-S01), funcionaris i funcionàries d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2019/10812] (DIARI nº 8686, de 27.11.2019)

RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2019, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca un concurs oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants del cos d’especialistes en salut pública de l’Administració de la Generalitat (C1-S02), personal funcionari d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2019/10816] (DIARI nº 8686, de 27.11.2019)

RESOLUCIÓ de 21 de novembre de 2019, del rector, per la qual es publica la modificació parcial de la relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis de la Universitat Politècnica de València. [2019/11216] (DIARI nº 8686, de 27.11.2019)