DOGV Ofertes d'ocupació pública

06 novembre 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 4 d’octubre de 2019, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen a concurs públic places de professorat contractat doctor amb caràcter indefinit. Referència 2407/19. [2019/9582] (DIARI nº 8669, de 04.11.2019)

RESOLUCIÓ de 17 d’octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Evaluación y análisis de un programa municipal de prescripción de ejercicio físico y salud CPI-19-358». [2019/10164] (DIARI nº 8669, de 04.11.2019)

RESOLUCIÓ de 29 d’octubre de 2019, del director general de l’Institut Valencià d’Atenció Social i Sanitària, per la qual es convoca l’ampliació de la borsa d’ocupació temporal de les categories de cuidador o cuidadora, infermer o infermera i cuiner o cuinera. [2019/10402] (DIARI nº 8669, de 04.11.2019)

CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre 4/2019, de 4 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic enginyeria informàtica de l’Administració de la Generalitat, A1-06, sector administració especial, convocatòria 4/18, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició, corresponents a les ofertes publiques d’ocupació ordinàries de 2017 i 2019, per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/10360] (DIARI nº 8669, de 04.11.2019)

CORRECCIÓ d’errades de la publicació de la Resolució de 3 d’octubre de 2019, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació per la qual es publica la relació de llocs de trebal de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana. [2019/10443] (DIARI nº 8669, de 04.11.2019)

RESOLUCIÓ de 15 d’octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Física solar espacial. CPI-19-356», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2019/10163] (DIARI nº 8669, de 04.11.2019)

RESOLUCIÓ de 29 d’octubre de 2019, del director general de l’Institut Valencià d’Atenció Social i Sanitària, per la qual es convoca l’ampliació de diverses categories de la borsa d’urgència. [2019/10404] (DIARI nº 8669, de 04.11.2019)

Ajuntament d’Olocau. Correcció d’errades de l’oferta d’ocupació pública de 2019. [2019/10299] (DIARI nº 8669, de 04.11.2019)

Ajuntament de Bellreguard. Convocatòria i bases per a proveir en propietat quatre places d’agent de policia local per consolidació d’ocupació temporal. [2019/10058] (DIARI nº 8669, de 04.11.2019)

Universitat de València. RESOLUCIÓ de 15 d’octubre de 2019, del Rectorat, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris. Convocatòria 140/2019. [2019/9890] (DIARI nº 8669, de 04.11.2019)

Ajuntament de Banyeres de Mariola. Convocatòria del procés selectiu per a proveir una plaça de peó o peona de la brigada d’obres. [2019/9873] (DIARI nº 8669, de 04.11.2019)

RESOLUCIÓ de 16 d’octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Papel de la impronta genómica y su regulación epigenética en células madre neurales: relación con la formación de tumores. CPI-19-348», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2019/10161] (DIARI nº 8669, de 04.11.2019)

RESOLUCIÓ de 15 d’octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Cátedra de empresa y humanismo. CPI-19-355». [2019/10221] (DIARI nº 8670, de 05.11.2019)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 10 d’octubre de 2019, del director general de l’Institut Valencià d’Atenció Social i Sanitària, per la qual es publiquen els resultats definitius corresponents a la fase de baremació de mèrits en el procés de cobertura de llocs temporals convocat mitjançant la Resolució d’11 de juliol de 2018, del director general de l’Institut Valencià d’Atenció Social i Sanitària. [2019/10393] (DIARI nº 8670, de 05.11.2019)

RESOLUCIÓ de 18 d’octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Therapeutic prevention textile: I+D de prevención de patologías asociadas al miembro inferior mediante textil terapeutico. CPI-19-336». [2019/10220] (DIARI nº 8670, de 05.11.2019)

RESOLUCIÓ de 21 d’octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’oficial o oficiala de laboratori de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Determinantes genéticos de la especificidad de huésped del complejo mycobacterium tuberculosis y su relación con la virulencia. CPI-19-359», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2019/10222] (DIARI nº 8670, de 05.11.2019)

RESOLUCIÓ de 18 d’octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Maternal obesity and cognitive dysfunction in the offspring: cause-effect role of the gut microbiome and early dietary prevention (GUTMOM). CPI-19-360». [2019/10223] (DIARI nº 8670, de 05.11.2019)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 15 d’octubre de 2019, del Rectorat, per la qual es convoca l’ampliació d’una borsa de treball temporal del grup A, subgrup A1, de l’escala tècnica superior de medicina del treball i/o medicina general, sector d’administració especial, d’aquesta universitat. [2019/10390] (DIARI nº 8670, de 05.11.2019)

RESOLUCIÓ de 18 d’octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Programa con mención de calidad Psicologia de les organitzacions i el treball. CPI-19-361». [2019/10225] (DIARI nº 8670, de 05.11.2019)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 25 d’octubre de 2019, de la Gerència, per la qual es convoquen proves selectives per a la constitució d’una borsa de treball d’oficial o oficiala del Menador del Vicerectorat de Cultura i Relacions Institucionals d’aquest organisme. [2019/10265] (DIARI nº 8670, de 05.11.2019)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 2019, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d’una borsa de treball de personal investigador d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei. Grup d’investigació de bioquímica i biotecnologia (grup 003). [2019/10381] (DIARI nº 8670, de 05.11.2019)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 2019, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció d’una plaça de personal tècnic de suport a la investigació d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps parcial. Projecte: «Ayuda para grupos consolidables de Generalitat Valenciana (2019)». Referència projecte: AICO/2019/202. Referència comptable 19I383. [2019/10380] (DIARI nº 8670, de 05.11.2019)

RESOLUCIÓ de 29 d’octubre de 2019, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publica la relació definitiva amb l’aspirant que ha superat el procés selectiu corresponent a la convocatòria de proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, sector administració especial, escala tècnica bàsica d’informàtica, amb denominació especialista tècnic informàtic, convocat per la Resolució de 26 de febrer de 2019. Referència 0481/19. [2019/10359] (DIARI nº 8670, de 05.11.2019)

RESOLUCIÓ de 29 d’octubre de 2019, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publica la relació definitiva amb l’aspirant que ha superat el procés selectiu, corresponent a la convocatòria de proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, sector administració especial, escala tècnica bàsica de laboratoris amb denominació especialista tècnic o tècnica de laboratori, convocades per la Resolució de 13 de febrer de 2019. Referència 0367/19. [2019/10362] (DIARI nº 8670, de 05.11.2019)