DOGV Ofertes d'ocupació pública

07 novembre 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 22 d’octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Uptaking the en einvoicing by public authorities in Iceland (ICELAND-INV18). CPI-19-365». [2019/10366] (DIARI nº 8671, de 06.11.2019)

RESOLUCIÓ de 22 d’octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’oficial o oficiala de laboratori de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Patient-centred pathways of early palliative care, supportive ecosystems and appraisal standard-inadvance. CPI-19-366». [2019/10367] (DIARI nº 8671, de 06.11.2019)

RESOLUCIÓ de 23 d’octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Diagnosis and management of acute hermarthrosis and hemophilic arthropathy in Spain through unified clinical and ultrasound criteria (DHRMST-UD-SP) GRANT ID NUMBER: H16-36103. CPI-19-367». [2019/10368] (DIARI nº 8671, de 06.11.2019)

RESOLUCIÓ de 30 d’octubre de 2019, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoquen a concurs places de personal docent i investigador en règim de contractació laboral per al curs 2019/2020. [2019/10429] (DIARI nº 8671, de 06.11.2019)

RESOLUCIÓ de 22 d’octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Uptaking the en einvoicing by public authorities in Iceland (ICELAND-INV18). CPI-19-363». [2019/10363] (DIARI nº 8671, de 06.11.2019)

RESOLUCIÓ de 22 d’octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Uptaking the en einvoicing by public authorities in iceland (ICELAND-INV18). CPI-19-364». [2019/10364] (DIARI nº 8671, de 06.11.2019)